Was dit de laatste Drupa ooit?

Wat er ook gezegd en geschreven wordt, Drupa blijft voor mij nog altijd het uithangbord van de grafische industrie. De vraag is natuurlijk hoe belangrijk is Drupa nog voor een gemiddeld grafisch bedrijf in Benelux? En bijkomend, is de invulling die recent aan de beurs werd gegeven voldoende innovatief om een verplaatsing naar Düsseldorf te maken? 

Het is voor mij, als ik echt eerlijk moet zijn, een dubbel gevoel. Ten eerste wil ik heel graag dat Drupa zijn rol blijft opnemen binnen onze sector. Ik ben ervan overtuigd dat we een groot evenement nodig hebben om innovatie en ondernemerschap te stimuleren. Daar kan denk ik niemand iets op tegen hebben. Langs de andere kant zijn de tijden nu eenmaal veranderd. Door de pandemie hebben we massaal ‘de onlinewereld’ omarmd. Productiebedrijven doen meer business online, medewerkers volgen online trainingen en leveranciers zijn hun eigen ‘opnamestudio’s’ gaan bouwen om online eigen content te gaan delen. 

De tijd dat leveranciers hun innovaties opspaarden en deze om de vier jaar op Drupa met veel tromgeroffel aankondigden, ligt achter ons. Innovaties worden vandaag meer gradueel in de markt gezet en dus ook gelijkmatiger geïntegreerd in bedrijfsprocessen.

Bezoekersaantallen in vrije val

Als je naar de bezoekersaantallen kijkt dan is de neerwaartse spiraal moeilijk te ontkennen. Op het Intergraf Congres in Boekarest twee weken geleden presenteerde de Duitse printexpert Bernd Zipper onderstaande grafiek. Met 170.000 bezoekers kunnen we in ieder geval spreken van de minst bijgewoonde Drupa ooit.

Figuur 1 – Verloop bezoekersaantallen sinds de oprichting van Drupa in 1951 …

Maar nuance is toch wel aan de orde. Met VIGC namen we onder leiding van Inkish.tv een 23-tal video’s op voor onze Strategische Partners. Een groot succes. Neem zeker een kijkje op onze website.

Ik heb dan ook redelijk wat beursstanden bezocht en goede gesprekken gehad met onze strategische partners. En ik moet zegen dat ik aangenaam verrast was door de positieve feedback die ik van hen kreeg. In 90% van de gesprekken sprak men van een ronduit goede lead generation én verkoop. En ondanks dat men echt wel voelde dat er minder bezoekers waren (toen ik ze sprak waren de cijfers over bezoekersaantallen nog niet bekend), gaf men aan dat de kwaliteit van de bezoekers bijzonder hoog lag.

Figuur 2 – Het team van Inkish.tv onder leiding van Jacques Michiels dat de 23 ‘VIGC Talks @Drupa’  opnam op de beurs.

We moeten meer naar het Oosten kijken!

Het viel op de dagen dat ik aanwezig was wel heel erg op dat er grote delegaties uit Azië aanwezig waren. Ook bij de leveranciers was dat trouwens het geval. Of het klopt dat er via subsidies vanuit die Aziatische landen bezoeken naar Drupa worden georganiseerd (staatssteun) kan ik niet bevestigen. 

Op dit moment lijkt de gebrekkige of zelfs helemaal niet aanwezige service van Aziatische leveranciers, een reden om niet te kiezen voor zulke hardware of software. De vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren als zij er in de toekomst in slagen om een deftig sales, marketing en after sales apparaat uit te bouwen? En ook hier laat ik in het midden wat de rol van overheden in Azië is maar ook wat de rol als West-Europese overheid moet zijn om al dan niet als regulator op te treden. Een moeilijk evenwicht, zeker als je het vanuit onze open Westerse economie bekijkt. Maar gezien de nieuwe geopolitieke realiteit wel iets om te overdenken.

En wat dan met innovaties en samenwerking?

Nog voordat de Drupa officieel begon, kondigden Canon en Heidelberg een wereldwijde samenwerking m.b.t. een vellen inkjet-digitale machine op B2 formaat aan: de Canon varioPRESS iV7 en de Jetfire 75. Volledig gebaseerd op Canon’s technologie en door beide partijen verdeelt. Deze onverwachte samenwerking creëerde veel opwinding en discussie, niet op z’n minst onder de medewerkers van beide bedrijven.

Voorafgaand aan Drupa waren er al stevige geruchten dat Heidelberg in een moeilijk parket zat. Gedeeltelijke werkloosheid was het gevolg. Dit zou door een goede verkoop op Drupa nu enigszins gecounterd zijn en deze nieuwe samenwerking zou ook moeten bijdragen aan een definitieve ommekeer.

In het algemeen bleven spectaculaire vernieuwingen op vlak van drukmachines uit. Je ziet natuurlijk wel dat machines sneller en krachtiger worden. Zeker op vlak van digitale machines is de doorbraak definitief gerealiseerd. Zowel droge toner, liquid toner als inkjet hebben reuze stappen gezet. Met dalende oplages in commercial print omgevingen en de vraag naar mass customization vanuit de eindklant zit dit segment in een uiterst comfortabele positie.

Dat gezegd zijnde is het ontegensprekelijk dat ook de conventionele druktechnieken zoals offset en flexo absoluut nog een rol te spelen hebben. Uit cijfers van KeypointIntelligence blijkt dat zelfs in de nabije toekomst ruim 65% van de gebruikte printtechnologieën offset zal zijn. 

Ook afwerking kreeg een belangrijke plaats op Drupa. Het mag duidelijk zijn dat als men het verschil wil maken o.a. veredeling en (inline) afwerking een grote toegevoegde waarde voor een bedrijf kan zijn.

Ik zag wel redelijk wat kleinere innovaties op vlak van ‘hulpmiddelen’, zowel hard- maar voornamelijk software die misschien niet spectaculair zijn op het eerste gezicht maar wel een enorme toegevoegde waarde kunnen bieden voor productiebedrijven. Ik heb het dan over online print oplossingen, verbeteringen in rastertechnologie, automatiseringstools, controlemechanismen etc.

Figuur 3 – Op maandag 3 juni kwamen de VIGC Young Professionals in Print samen in Venlo om hun Drupa bevindingen te delen.

Een beetje chauvinisme mag wel!

We staan veel te weinig stil in wat voor een hoogtechnologische sector we werken. Komt daarbij dat Benelux echt wel de leiding neemt op vlak van technologische innovatie. Maar we zijn daar eigenlijk veel te bescheiden over! 

Heel wat innovatie wordt vanuit een Belgisch leverancier ecosysteem aangestuurd. Ik was dan ook oprecht trots om Eco3, Enfocus, Esko, FourPees, Hybrid Software, Dataline en Xeikon als één van de 29 startegische VIGC partners te mogen zien schitteren. Hun technologisch inzicht en innovatie werd enthousiast in de schijnwerpers gezet op mooie beursstanden! 

Figuur 3 – Op maandag 3 juni kwamen de VIGC Young Professionals in Print samen in Venlo om hun Drupa bevindingen te delen.

Toekomstperspectieven en Conclusie

Drupa moet ontegensprekelijk zichzelf als ontmoetingsplek voor de grafische sector gaan heruitvinden. Ze moeten er in ieder geval voor blijven gaan want het is belangrijk dat we Drupa behouden als industriebarometer. 

De diversiteit en de vooruitgang in onze sector zorgen nog steeds voor een gevoel van opwinding en optimisme over de toekomst van drukwerk. De innovatiekracht die van de grafische industrie in moeilijke omstandigheden uitgaat is dan ook indrukwekkend.

Maar we moeten durven ‘omdenken’. Nieuwe druktechnologieën moeten bekeken en ingepast worden, processen moeten daarrond opgezet worden, automatisering is key, er moet meer vanuit de klant gedacht worden en we moeten er samen alles aan doen om nieuwe jonge medewerkers aan te trekken. 

We moeten vooral niet panikeren want drukwerk heeft nog nooit zoveel mogelijkheden gehad als vandaag!