Het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie is een vzw.

De directie:

 • Jos Steutelings, directeur

Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door de leden van het directiecomité:

 • Guy Lauwers, voorzitter
 • Johan Jaubin, ondervoorzitter

Naast de leden van het Directiecomité bestaat de Raad van Bestuur uit volgende personen:

 • Jan Claes, bestuurder
 • Erik Michiels, bestuurder
 • René Delbar, bestuurder
 • Pieter Lannoo, bestuurder
 • Wim Vlekken, bestuurder
 • Raymond Schenkels, bestuurder
 • Herman Staes, bestuurder
 • Philippe Van Ongevalle, bestuurder
 • Wilfried Helsen, waarnemer VDAB
 • Luc op de Beeck, waarnemer Stad Turnhout

De financiële rekeningen van het VIGC vzw worden jaarlijks gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.