Subsidies

Er zijn heel wat subsidies en tegemoetkomingen die innovatie, die opleiding en adviesverlening stimuleren. Maak er gebruik van. Vaak is het een extra duw om een project op te starten.

Het VIGC zal u bij elke opdracht steeds informeren over mogelijke subsidies en kan u indien gewenst begeleiden bij het aanvragen.

Hier vindt u alvast een overzicht van de voornaamste subsidiemogelijkheden in Vlaanderen.


 

Bedrijven die in het Brusselse Gewest gevestigd zijn, kunnen de verschillende maatregelen opzoeken in de databank van het Brussels Agentschap voor Ondernemen, Nederlandse bedrijven kunnen terecht bij de Kamer van Koophandel.

De overheidsmaatregelen in het Vlaamse Gewest zijn op te zoeken via de subsidiedatabank. Hieronder vindt u de voornaamste in het kader van opleiding, adviesverlening, innoveren en ondernemen in het buitenland. Op de website van het Agentschap Ondernemen vindt u een thematisch overzicht.

top


Subsidies bij adviesverlening

KMO-portefeuille: met deze portefeuille kunnen KMO’s die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest tot 15.000 euro subsidie per jaar krijgen, waarvan max. 2.500 euro voor verschillende type adviesverleningen.

Het merendeel van de adviezen die het VIGC verleent komen hiervoor in aanmerking. U bespaart 50%, tot 2.500 euro. Wij helpen u op weg bij het aanvragen van de subsidie via KMO-portefeuille

top


Subsidies bij opleiding

KMO-portefeuille: met deze portefeuille kunnen KMO’s die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest tot 15.000 euro subsidie per jaar krijgen, waarvan max. 2.500 euro specifiek voor opleiding. Het VIGC is erkend voor opleidingen binnen het kader van de KMO-portefeuille (erkenningsnummer: DV.O101579).

GRAFOC, Grafisch Opleidingscentrum: opleidingen voor arbeiders in Paritair Comité 130 (PC 130) kunnen via GRAFOC gesubsidieerd worden, goed voor 35 tot 50% van de opleidingsfactuur. Meer informatie vindt u in de Navormingsbrochure van GRAFOC, of neem contact op met de Sectorconsulenten van GRAFOC voor gratis advies.

Cevora: ook voor de bediendes in de grafische sector (PC 218) zijn er mogelijkheden voor subsidies voor opleidingen.

VDAB: personen die werkloos zijn, kunnen gratis opleidingen volgen bij de VDAB. Deze regeling geldt ook voor arbeiders die tijdelijk werkloos zijn! Er is wel een voorwaarde: de vraag moet vanuit de persoon komen, een bedrijf kan geen gratis opleiding vragen.

top


Subsidies bij innovatie

Innoveren is risico nemen. Daarom steunen overheden bedrijven om te innoveren, oa. via het toekennen van subsidies. Let op! De meeste bedrijven denken VEEL TE LAAT aan subsidies, waardoor de activiteiten niet meer subsidieerbaar zijn… De insteek is dat het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technologie, van andere vernieuwingen wordt gesubsidieerd, niet het aankopen of implementeren van nieuwe technologie! WEES DUS TIJDIG!

KMO-portefeuille: met deze portefeuille kunnen KMO’s die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest tot 15.000 euro subsidie per jaar krijgen. Er is een maximum budget van 10.000 euro voor ‘technologieverkenningen’. Het VIGC is voor beide pijlers erkend (erkenningsnummer advies: DV.A104813, erkenningsnummer technologieverkenning: DV.T106066).

Een aantal van de adviezen die het VIGC verleent komt hiervoor in aanmerking. U bespaart 75%, tot 10.000 EUR. Wij helpen u op weg bij het aanvragen van de subsidie via KMO-portefeuille.

IWT: het Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap & Technologie in Vlaanderen, heeft verschillende maatregelen om innovatie aan te moedigen. In grote lijnen zijn er O&O (onderzoek & ontwikkeling) Onderzoeksprojecten, O&O Haalbaarheidsstudies, KMO haalbaarheidsstudies en KMO-innovatieprojecten. Voor de juiste voorwaarden en mogelijkheden verwijzen we u naar de IWT-website. Maar hou wel in het achterhoofd: deze subsidies zijn bedoeld om onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologie te ondersteunen, niet om investeringen in nieuwe technologie te steunen! De meest voorkomende reden waarom subsidie-aanvragen niet worden goedgekeurd, is het feit dat ze te laat werden ingediend… op het moment dat eigenlijk het subsidieerbare werk al was uitgevoerd. WEES DUS TIJDIG!

Innovatienetwerk.be: heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidies? Dan kan u contact opnemen met het Innovatiecentrum bij u in de buurt. Zij zullen u graag verderhelpen.

top


Subsidies bij export, ondernemen in het buitenland

KMO-portefeuille: met deze portefeuille kunnen KMO’s die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest tot 15.000 euro subsidie per jaar krijgen. Er is een maximum budget van 5.000 euro voor advies rond internationaal ondernemen.

Flanders Investment & Trade (FIT): het FIT wil Vlaamse bedrijven helpen om meer met het buitenland te handelen. Niet alleen verleent het FIT logistieke steun en organiseert het economische missies, er zijn ook subsidies voor prospectiereizen naar het buitenland, voor deelnames aan beurzen. Voor volledige informatie over hun subsidiemaatregelen, verwijzen we u naar de FIT-website.

top


Subsidies bij investeringen

Indien u wilt weten welke subsidiemaatregelen er voor investeringen mogelijk zijn, raadpleeg dan de subsidiedatabank van het Vlaamse Gewest.

Dit zijn de voornaamste subsidies en tegemoetkomingen voor het Vlaamse Gewest. Zijn we er nog vergeten? Laat het ons weten!

top