Subsidies bij adviesverlening en opleiding 

Met deze portefeuille kunnen KMO’s die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest  10.000 euro voor kleine ondernemingen of 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen subsidie per jaar krijgen. Wij helpen u op weg bij het aanvragen van de subsidie via KMO-portefeuille.
Ons erkenningsnummer: DV.O101579

Opleidingen voor arbeiders in Paritair Comité 130 (PC 130) kunnen via GRAFOC gesubsidieerd worden, goed voor 35 tot 50% van de opleidingsfactuur. Voor meer informatie neem contact op met de medewerkers van GRAFOC voor gratis advies.

Ook voor de bediendes in de grafische sector (PC 218) zijn er mogelijkheden voor subsidies voor opleidingen.

Personen die werkloos zijn, kunnen gratis opleidingen volgen bij de VDAB. Deze regeling geldt ook voor arbeiders die tijdelijk werkloos zijn! Er is wel een voorwaarde: de vraag moet vanuit de persoon komen, een bedrijf kan geen gratis opleiding vragen.

Subsidies bij innovatie en investering

Innoveren is risico nemen. Daarom steunen overheden bedrijven om te innoveren, oa. via het toekennen van subsidies. Let op! De meeste bedrijven denken VEEL TE LAAT aan subsidies, waardoor de activiteiten niet meer subsidieerbaar zijn… De insteek is dat het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technologie, van andere vernieuwingen wordt gesubsidieerd, niet het aankopen of implementeren van nieuwe technologie! Een aantal van de adviezen die het VIGC verleent komt hiervoor in aanmerking. Wij helpen u op weg bij het aanvragen van de subsidie via KMO-portefeuille. Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen, heeft verschillende maatregelen om innovatie aan te moedigen. In grote lijnen zijn er O&O (onderzoek & ontwikkeling) Onderzoeksprojecten, O&O Haalbaarheidsstudies, KMO haalbaarheidsstudies en KMO-innovatieprojecten. Voor de juiste voorwaarden en mogelijkheden verwijzen we u naar de VLAIO-website.

Bedrijven die in het Brusselse Gewest gevestigd zijn, kunnen de verschillende maatregelen opzoeken in de databank van het Brussels Agentschap voor Ondernemen.

Nederlandse bedrijven kunnen terecht bij de Kamer van Koophandel.

Subsidies bij export, ondernemen in het buitenland

Flanders Investment & Trade (FIT): het FIT wil Vlaamse bedrijven helpen om meer met het buitenland te handelen. Niet alleen verleent het FIT logistieke steun en organiseert het economische missies, er zijn ook subsidies voor prospectiereizen naar het buitenland, voor deelnames aan beurzen. Voor volledige informatie over hun subsidiemaatregelen, verwijzen we u naar de FIT-website.

CAMPUS BLAIRON 5, 2300 TURNHOUT
+32 14 40 39 90
INFO@VIGC.BE