Over VIGC

Welkom bij het VIGC, Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie, hét onafhankelijk kenniscentrum voor grafische communicatie. Het VIGC staat ten dienste van de grafische industrie, zijn klanten en zijn toeleveranciers.

Wij zijn een multidisciplinair team van doorwinterde domeinexperten en projectleiders met uitgebreide praktijkervaring in grafische communicatie.

De essentie van onze missie is Kennis overdragen naar Kunnen.

Uw voordeel: Uw grafische toepassingen, efficiënter, duurzamer en met betere kwaliteit.


Diensten

De twee voornaamste domeinen waar het VIGC u meerwaarde kan bieden:

Begeleiden bij het invoeren van Best Practices voor een proactief kwaliteits- en efficiëntiebeleid van design tot afwerking:
 • Verbeteringstrajecten met hoge Return on Investment in de design- of prepress-afdeling en bij de productie, waaronder:
  • Jaarlijkse check-up van uw kritische processen
  • Processtandaardisatie voor constante kleurkwaliteit
  • PDF-audit en verbeteringen
  • PDF-workflowoptimalisatie
  • Workflowoptimalisatie
 • ‘Eerste hulp’ lijn voor haar leden met alle prangende vragen over PDF, kleur, nieuwe tools, QR-codes en augmented reality, EPUB en native apps, fontproblemen, duurzaamheid, mogelijkheden voor het testen van materialen, om er maar enkele te noemen
 • Specifieke begeleiding bij logo- en huisstijlontwikkeling, het voorzien van een kleurenpaspoort om uw huiskleuren steeds correct te reproduceren
 • Seminaries en opleidingen
 • Lastenboeken
 • Machine- en materiaaltesten
 • Begeleiden bij duurzaam printen
Onafhankelijke informatie en advies over technologische vernieuwingen in grafische communicatie:
 • Trendwatching: Voorgeselecteerde informatie over technologische en andere evoluties in de grafische sector
 • ExpertenNetwerken
 • Begeleiding invoeren e-commerce Web-to-Print
 • Begeleiding change management
 • Innovatietrajecten
 • Duurzaam printen

top


Missie

Als onafhankelijk kenniscentrum, alle ondernemingen en organisaties met druk- en printactiviteiten, hun klanten en creatieve toeleveraars, informeren over en ondersteunen bij het invoeren van innovaties en best practices.
Het doel is de waardeketen kwaliteitsvoller, efficiënter en duurzamer maken en de competitiviteit versterken.
Het VIGC bevindt zich op het kruispunt van ontwikkelaars van technologie, grafische bedrijven en hun omgeving. Met duiding, tools, onafhankelijk advies, onderzoek en praktische ondersteuning wil het VIGC haar missie waarmaken: kennis overdragen naar kunnen.

top


Ontstaan van het VIGC

De eerste gesprekken over wat later het VIGC zou worden, vonden plaats in 1996. De Apple Macintosh had de ganse prepress-industrie grondig door mekaar geschud, de eerste digitale drukpersen vonden langzaam maar zeker geïnteresseerde gebruikers, het Internet begon zich te profileren als – belangrijk – alternatief informatiemedium.

Op dat moment was de regio Turnhout door de Europese Overheid erkend als EFRO-zone (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), wat betekende dat er financiële middelen waren voor projecten die de industrie ondersteunen. En zo groeide, onder impuls van de burgemeester van Turnhout, Marcel Hendrickx, het idee om een instituut voor de grafische industrie op te richten. De grafische sector was op dat moment immers de belangrijkste werkgever in de regio Turnhout. En alle bedrijven hadden hetzelfde gevoel: de technologische evoluties gaan zo snel en de prijzen staan zo onder druk dat een interne dienst voor de opvolging van nieuwe technologie niet meer haalbaar was.
Na een hele reeks gesprekken en het aftasten van de mogelijkheden, werd in 1997 de vzw Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie opgericht door volgende bedrijven en organisaties: Belcoat, Barco (later Barco Graphics en nu Esko), Brepols, Carta Mundi, Group Joos, Drukkerij Proost, Van Genechten-Biermans, ACV, Febelgra, Fetra, Stad Turnhout en VDAB. Het project genoot de financiële steun van zowel de Europese als de Vlaamse Overheid.

In oktober 1998 ging het VIGC effectief van start, met drie medewerkers. De volgende belangrijke stap was de verhuis naar de kantoren in de voormalige kazerne Majoor Blairon, in het magische jaar 2000. Ter gelegenheid van de officiële opening kwam zelfs goeroe Frank Romano, professor van het Rochester Institute of Technology (VS), langs voor een boeiende visie op de toekomst van de grafische industrie.

top


Bestuur VIGC vzw

Het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie is een vzw.

De directie:

 • Lode Vlayen, directeur

Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door de leden van het directiecomité:

 • Johan Jaubin, voorzitter
 • Guy Lauwers, ondervoorzitter

Naast de leden van het Directiecomité bestaat de Raad van Bestuur uit volgende personen:

 • Jan Claes, bestuurder
 • Erik Michiels, bestuurder
 • Steve Debloem, bestuurder
 • Philippe Van Ongevalle, bestuurder
 • Pieter Lannoo, bestuurder
 • Steven Nietvelt, bestuurder
 • Dirk Salens, bestuurder
 • Raymond Schenkels, bestuurder
 • Herman Staes, bestuurder
 • Peter Vanhove, bestuurder
 • Luc Hermans, waarnemer Stad Turnhout
 • Wilfried Helsen, waarnemer VDAB

De financiële rekeningen van het VIGC vzw worden jaarlijks gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

top