VIGC Talks op Drupa

Tijdens de afgelopen Drupa ging VIGC een unieke samenwerking aan met het Deense Inkish.tv. Doel was om de VIGC Strategische Partners een digitaal forum te geven tijdens de hoogmis van de grafische industrie. Het idee bestond erin om de Strategische Partners zichzelf te laten voorstellen in een korte video. Op die manier kregen alle VIGC Strategische Partners de kans om zichzelf als bedrijf of één van hun innovaties voor te stellen. Maar liefst 23 van de 29 Strategische Partners tekenden in voor dit unieke initiatief! De reacties waren unaniem positief.

De interviews werden professioneel gehost, opgenomen en gemonteerd door het Inkish.tv team onder leiding van Jacques Michiels. Jacques is binnen Inkish.tv verantwoordelijk voor de Benelux en Franse markt. Onze dank gaat dan ook uit naar alle Strategische Partners en het Inkish.tv team.

Wij wensen u alvast veel kijk- en luisterplezier bij de VIGC Talks op Drupa 2024.