Smart labels voor industrie 5.0

In onze laatste masterclass ‘’Efficiënter produceren via een gedigitaliseerd productieproces’ werd de transformatie van onze grafische bedrijven richting industrie 5.0 behandeld. Kern van de zaak is dat met een op en top efficiënt gedigitaliseerd productieproces de Europese doelstellingen niet bereikt worden. De Europese unie is een beleidsorgaan dat lange-termijn doelstellingen nastreeft. Om een stabiele samenleving uit te bouwen wordt bedrijven opgelegd om dit in hun strategie op te nemen. Praktisch betekent dit: ESG -roadmaps (Environmental, Social and Governance), decentralisatie met kortere productieketens, minder afhankelijkheid en ECO-design voor doordacht gebruik van grondstoffen. Een gedigitaliseerd productiebedrijf blijft de basis van een goed draaiende economie, maar gelijktijdig worden er voorwaarden gesteld aan je geproduceerde goederen. Onder de naam ‘Twin Transition’ dienen bedrijven beide ballen in de lucht te balanceren.

Zowel op de afgelopen Drupa als de Techblick-conferentie (printed electronics) zag je bewijzen van deze evolutie bij de ‘smart labels’. In dit type labels is elektronica geïntegreerd met ondersteunende functies op vlak van logistiek, klantenbeleving…Je zit hier dat de conservatieve elektronicasector met zijn vaak vervuilende etsprocessen de handschoen opgenomen heeft.

Circulaire productie van elektronica

Eerste aanzet komt er uit de kennisinstellingen. Holst Centre uit Eindhoven toonde reeds in 2022 hun visie op meer duurzame productie van elektronica. Harde epoxy ge-etste printborden hebben hierin plaats gemaakt voor flexibele geprinte lagen waar achteraf ook makkelijk elektronische componenten verwijderd kunnen worden.

Ton van Mol, managing director van TNO at Holst Centre, toont zijn visie op duurzame elektronica.

RFID

Radio-frequency identification – tags worden vandaag in groten getale geproduceerd. Dit succes vloeit voort uit het feit dat deze labels uiterst geschikt zijn om tegen lage kost efficiënte communicatie op te zetten in logistieke ketens uit een Industrie 4.0 – omgeving. Maar ook hier ins de transformatie richting de circulaire economie uit Industrie 5.0 gezet. Alan Wu, CEO van Smooth & Sharp Corporation (https://sns.com.tw/), een Taiwanese leverancier van RFID-producten, berekende duurzaamheidscijfers van RFID-tags:

• 30 miljard RFID-antennes staat gelijk met 3,300,000 Kg of 45 km2 plastiek afval (gebaseerd op 50um PET, gemiddeld 650 antennes per m2).

• 30 miljard RFID-antennes chemisch etsen staat gelijk met een consumptie van 10,000,000 ton zuiver water.

Smooth & Sharp Corporation heeft intussen een gravure-drukproces geoptimaliseerd om tegen 30 m/min composteerbare RFID-antennes op papier te produceren. Op DRUPA werd dit bevestigd met composteerbare RFID-antennes van Copprint (https://www.copprint.com/). Dezelfde trend vind je ook terug bij producent Toppan (https://www.holdings.toppan.com/en/news/2023/01/newsrelease230123.html) en Tapp (https://tapp.online/).

Fig. Nieuwe inkten om RFID – antennes meer circulaire te maken 

Op 12 september organiseert VIGC een (gratis) online-masterclass rond het thema ‘slimme verpakkingen en labels’. Hier krijg je voormiddag een introductie in ‘integratie van elektronica in print’ (met inbegrip van een box met testmaterialen die je wordt toegestuurd). In de namiddag volgen externe sprekers die hun producten toelichten (o.a. Kelenn Technology, een Europese producent van RFID-tags, https://new.kelenntech.com/homepage/).

Info en inschrijven kan via:
https://www.vigc.be/events/integratie-van-elektronica-in-print-22-2-2/