Wie zit er te wachten op PDF/X6?

PDF is vandaag de dag reeds een goed uitgewerkt bestandsformaat voor het aanleveren van documenten. Zeker sinds de PDF 1.7 versie, maar ook met eerdere versies zoals PDF 1.4 zijn er geen grote problemen.  Dus waarom dan toch een PDF 2.0 en PDF/X6 versie?

Laten we eerst even enkele dingen opfrissen om geen verwarring te creëren.

De standaarden die vandaag de dag gebruikt worden zijn de PDF/X-standaarden waarbij de ‘X’ staat voor het blind uitwisselen (eXchangeable) van PDF-bestanden die gebaseerd zijn op de ISO-specificaties. Er kan ook gebruikt gemaakt worden van een uitbreiding op deze standaarden met de Ghent Workgroup profielen.

Historisch samengevat komt dit neer op:

GWG 1.4         –           PDF/X-1a         –           gebaseerd op PDF 1.3

GWG 2015      –           PDF/X-4           –           gebaseerd op PDF 1.6

—                    –           PDF/X- 6          –           gebaseerd op PDF 2.0

Op dit moment wordt de oudere standaard PDF/X-1a nog veel gebruikt en zou het meer aangewezen zijn om PDF/X-4 te gebruiken aangezien de meeste RIPs dit formaat perfect kunnen verwerken. Een groot voordeel is dat er geen afvlakking (van transparantie) meer gebeurt van de pdf bij PDF/X-4. Het afvlakken van de pdf is een complex gegeven en een moderne RIP kan de transparantie beter renderen. Het testen van het verwerken met PDF/X-4 kan vrij eenvoudig met de GWG-testsuite die hiervoor speciaal is ontwikkeld. VIGC kan hierbij helpen en het is zelfs mogelijk om je als bedrijf te certifiëren voor het verwerken van PDF/X-4 files.

Waarom is er dan nog een nieuwe versie nodig van deze PDF-standaard?

Eigenlijk is het antwoord eenvoudig! Meer bepaald om de specificaties te verbeteren zodat er nieuwe tools ontwikkeld kunnen worden om de uitwisseling van data nog te vereenvoudigen.

Elk probleem of onduidelijkheid in de specificatie werd bij de ontwikkeling ter harte genomen en dit heeft als resultaat gehad dat sinds de 1.7 specificatie van 2008 meer dan 5000 commentaren, inclusief de complete reorganisatie van meerdere grote clausules, (ongeveer 15% van de bijna 1000 pagina’s) werden aangepast.

Wat zijn nu de grootste wijzigingen in PDF 2.0?

 • Het overgrote deel van de wijzigingen heeft betrekking op het vereenvoudigen en corrigeren van de bestaande teksten. Het resultaat is een veel duidelijkere weergave van de specificatie en consistentie in de beschrijving van de pdf-technologie op zich.

Volgende delen zijn herschreven:

 • renderen
  • transparantie
  • digitale handtekeningen
  • metadata,
  • getagde pdf (toevoegen van informatie)
  • ondersteuning voor hergebruik en toegankelijkheid
 • Met PDF 2.0 kan Black Point Compensation (BPC) effectief worden gespecificeerd. Standaard staat deze op default waardoor BPC kan bepaald worden door de processor.
 • Output intents op pagina niveau. Dit maakt het gebruik van een enkel pdf-bestand mogelijk waarbij verschillende pagina’s gedrukt moeten worden op verschillende  substraten en dit op één of meerdere persen.

Verder is het belangrijk om ook even stil te staan bij ISO 15930-9:2020 (PDF/X-6) die gebaseerd is op de PDF 2.0 standaard. Er zijn drie versies gedefinieerd van deze standaard:

 • PDF/X-6 voor “blinde uitwisseling
 • PDF/X-6p is van toepassing op documenten met extern ICC-profiel als output conditie
 • PDF/X-6n voor het gebruik van N-channel profielen als output conditie (Multichannel profielen).

Deze nieuwe standaard voor het uitwisselen van pdf-bestanden, heeft alle voordelen van de vorige standaarden maar is aangevuld met de nieuwe PDF 2.0 features zoals:

 • pagina gebaseerd output level
 • black point compensation op document niveau
 • pagina gebaseerde metadata (Dpartmetadata)
 • spectrale gegevensinformatie voor steunkleuren op XML-basis van CxF/ X-4 (ISO 17972-4)
 •    mengtips (interactie van steunkleuren in print)
 • maar ook annotaties, digitale handtekening, form fields en video kunnen gebruikt worden

Dit alles draagt bij om de complexiteit voor multichannel workflows te vereenvoudigen.

En verder?

Er zijn ook nog enkele specificaties gepubliceerd die gebaseerd zijn op de nieuwe ISO 32000-2:2020 die van toepassing zijn voor de grafische sector:

 • ISO 19005-4:2020 (PDF/A-4): bedoelt voor de archivering van pdf-documenten met behoud van output intents en dergelijke
 • ISO 16612-3:2020 (PDF/VT-3): standaard voor het werken met variabele data en transactioneel drukken
 • ISO 23504-1:2020 (PDF/R-1): voor het opslaan, transporteren  en uitwisselen van meervoudige pagina’s van gescande documenten en foto’s
 • ISO 25717-1:2020 (ECMAScript voor PDF) In de pdf-technologie is Javascript (ECMAScript) sinds 2000 geïntegreerd om een ​​verscheidenheid aan interactieve functies te ondersteunen zoals het verwerken van formulieren, in batch verwerken van een collectie pdf-documenten, verwerken van online samenwerkingsschema’s, communicatie met Lokale databases, interactie en automatisatie van 3D-objecten.

Conclusie

Belangrijk is dat deze PDF/X6-standaard een vereenvoudiging in zich heeft die ontwikkelaars van software meer informatie geeft zodat ze beter kunnen inspelen op het verwerken van pdf-data en dit in een multichannel omgeving om zo een betere ‘samenwerking’ te krijgen tussen online en gedrukte publicaties. Dit komt de grafische sector zeker ten goede.

Een verdere uitbreiding op deze standaarden is te vinden bij de Ghent werkgroep (GWG) die voor het aanleveren van pdf-bestanden aan grafische bedrijven nog enkele aanpassingen heeft aangebracht voor het technisch correct kunnen verwerken van pdf-bestanden. Voor meer informatie aangaande profielen kunt u altijd contact opnemen met VIGC. Ook op de website van de GWG zijn er over dit onderwerp heel interessante webinars te vinden.

In de loop van 2021 worden er toepassingen verwacht die deze pdf-bestanden kunnen verwerken. Voor preflight zijn alvast PDF Toolbox van Callas en Enfocus pitstop van Enfocus in staat om deze nieuwe standaard te preflighten.

Voor verdere informatie, het testen van uw pdf-workflow en informatie aangaande de GWG-profielen kunt u ons altijd contacteren. Wij staan klaar om u bij te staan in het verwerken van de aangeleverde data en problemen te vermijden.

Een overzicht van alle mogelijke PDF subsets

Carl Van Rooy