White paper Printed electronics for the graphic professional

De voorbije 2 jaar heeft het VIGC, ondersteund door VLAIO, flink geïnvesteerd in het thema “Functioneel & ‘connected’ printen”. Middels bedrijfsbezoeken, samenwerking met kenniscentra en aanwezigheid op conferenties werden de mogelijkheden verkend om andere types printproducten te maken. Dit is voor het VIGC een flinke kennisinjectie geweest die we graag met jullie delen. Dit doen we door de publicatie van 3 thematische White papers:

  1. Printed electronics for the graphic professional.
  2. Connected print.
  3. Smart packaging.

Op vraag van de stuurgroep van dit project, zijn de White papers Engelstalig opgesteld: dit verzekert een vlotte brede doorstroming binnen de bedrijfswereld en correcte terminologie voor verdere communicatie met o.a. leveranciers en producenten. In deze januari-editie publiceren we deel 1: ‘Printed electronics for the graphic professional’. Hierin ligt de focus op integratie van elektronica in printprocessen. Je kan kennismaken met de basisbegrippen en terminologie uit deze sector, de gebruikte materialen, beschikbare printprocessen en commerciële toepassingen.

Download nu!

Fons Put
Fons begon zijn carrière als service engineer bij de KODAK Graphic Division in Brussel.
Na 2 jaar trad hij in de wereld van de kranten in de CONCENTRA groep: eerst als de
coördinator voor de afdeling "Imaging" en later als de grafische/technische specialist.

Sinds april 2006 is Fons senior consultant bij VIGC. In deze functie voerde hij talrijke
projecten op kleurmeting & normalisatie, publiceerde meerdere papers en doceert print professionals in de wereld van kleur.