White paper Connected print

De voorbije 2 jaar heeft het VIGC, ondersteund door VLAIO, flink geïnvesteerd in het thema “Functioneel & ‘connected’ printen”. Middels bedrijfsbezoeken, samenwerking met kenniscentra en aanwezigheid op conferenties werden de mogelijkheden verkend om andere types printproducten te maken. Zo is het VIGC een mediapartner voor de grote IDTechEx-show die jaarlijks in Berlijn doorgaat. Deze conferentie is het mekka voor ‘printed electronics’-fanaten. Verder is het VIGC ook lid van AIPA, een branchorganisatie met focus op ‘smart packaging’. Dit is voor het VIGC een flinke kennisinjectie geweest die we graag met jullie delen. Dit doen we door de publicatie van 3 thematische White papers:

Printed electronics for the graphic professional.

Thema: integratie van elektronica in printprocessen. Je kan kennismaken met de basisbegrippen en terminologie uit deze sector, de gebruikte materialen, beschikbare printprocessen en commerciële toepassingen.

Connected print.

Thema: een overzicht en achtergrond van de beschikbare methodes om van print te connecteren met Internet. Je krijgt een overzicht van codegebaseerde systemen (o.a. QR-code), augemented reality, radiocommunicatie zoals RFID en de nieuwste touchscreen-technologie.

Smart packaging.

Op vraag van de stuurgroep van dit project, zijn de White papers Engelstalig opgesteld: dit verzekert een vlotte brede doorstroming binnen de bedrijfswereld en correcte terminologie voor verdere communicatie met o.a. leveranciers en producenten.

Download hier deel 2: Connected print

Fons Put
Fons begon zijn carrière als service engineer bij de KODAK Graphic Division in Brussel.
Na 2 jaar trad hij in de wereld van de kranten in de CONCENTRA groep: eerst als de
coördinator voor de afdeling "Imaging" en later als de grafische/technische specialist.

Sinds april 2006 is Fons senior consultant bij VIGC. In deze functie voerde hij talrijke
projecten op kleurmeting & normalisatie, publiceerde meerdere papers en doceert print professionals in de wereld van kleur.