Waar gaan we heen? Markten, trends en cijfers.

Peter Luit is als redacteur dagelijks bezig om technologische en business evoluties in onze markt op te volgen. In deze opleiding geeft hij een goed overzicht en inzicht in de algemene ontwikkelingen van de grafische sector. De inhoud omvat globale cijfers van de omzetontwikkelingen binnen de industrie in België, Nederland en globaal ook (ter vergelijking) Europees en wereldwijd. Verder ook een analyse van de verschillende deelsectoren commercial, packaging, labels en large format (LFP). 

Welke trends spelen in deze segmentatie een rol? We kijken daarbij naar technologie, workflows (web-to-print) en applicaties. Ook het onderscheid tussen ‘conventionele technologie’ versus ‘digitaal technologie’ wordt besproken. 

Tot slot een overzicht van opvallende ontwikkelingen bij bepaalde spelers in de markt, die zich op uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden in één van bovengenoemde ontwikkelingen. Daarbij kijken we ook naar specifieke marktapplicaties.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor ceo’s/directeuren, algemeen leidinggevenden, verkoop- en marketing medewerkers van zowel producerende (creatieve) grafische bedrijven als toeleveranciers in de breedste zin van het woord.