PROJECT W2P

De uitdaging

Een winkel op het internet is een must. Maar drukwerk is niet zomaar een kant-en-klaar product. Drukwerk is een vrij complex product, een product dat ook elke keer anders is, dat elke keer volledig op maat geproduceerd wordt. Een ‘web-to-print’ oplossing (W2P) is ook veel meer dan enkel een online winkel. Een belangrijke vereiste is bv. dat deze perfect aansluit op de verdere interne verwerking van het order, de connectie met het interne ‘workflow management systeem’. Deze verdere verwerking moet ook zo geautomatiseerd mogelijk gebeuren, anders kunnen er geen efficiëntiewinsten gehaald worden, welke nodig zijn om scherpe prijzen te kunnen hanteren.

Er zijn vele tientallen W2P-oplossingen op de markt, maar de eigenschappen, de mogelijkheden kunnen sterk verschillend zijn. Gaande van het bestellen van een herdruk tot een volledige online opmaak. De juiste keuze maken is dan ook essentieel. En deze ‘juiste keuze’ kan sterk verschillen van bedrijf tot bedrijf en is niet zo eenvoudig, zeker niet voor innovatievolgers.

Voor relatief standaard drukwerk (naamkaartjes, briefhoofden, uitnodigingen, affiches, …) zijn er al meerdere ‘online drukkerijen’ op de markt. Het aandeel buitenlandse spelers is echter hoog, zij snoepen heel wat orders af van Vlaamse bedrijven, om deze in het buitenland te produceren. De Belgische grafische industrie, goed voor 1.071 bedrijven met 12.664 werknemers en een omzet van zo’n 3 miljard euro, heeft lange tijd een afwachtende houding aangenomen, waardoor de markt werd overgelaten aan deze buitenlandse spelers. Vistaprint.com, wereldwijd de grootste online drukkerij, heeft de afgelopen jaren een zeer sterke groei gekend en heeft een omzet (wereldwijd) die ongeveer een derde van de omzet van de ganse grafische industrie in België bedraagt. En dit voornamelijk met ‘kleiner’ drukwerk: hun gemiddelde ordergrootte is zo’n 40 US $. De Vlaamse grafische bedrijven en zeker de innovatievolgers moeten een extra zetje krijgen om met W2P te beginnen, om zo hun marktaandeel te kunnen behouden, om nieuwe opportuniteiten aan te kunnen boren.

De technologie

Met dit project gaan het VIGC en Febelgra de grafische bedrijven sensibiliseren en informeren over de mogelijkheden, de aandachtspunten van W2P om hen zo aan te zetten om een online aanwezigheid op punt te zetten. Dit zal gebeuren via de updating en uitbreiding van reeds bestaande tools zoals lastenboeken en checklists om bedrijven te begeleiden bij het maken van een keuze. Daarnaast zullen regelmatig case studies van (buitenlandse) bedrijven die W2P-systemen hebben geïmplementeerd gepubliceerd worden en zullen er ExpertenNetwerken rond dit thema georganiseerd worden om kennisdeling met en tussen de doelgroepbedrijven te realiseren. Ook zal er bij individuele bedrijven een korte checkup uitgevoerd worden om te zien of en waarvoor voor hen W2P zinvol is. En als laatste zal via innovatiewatch de veranderende markt van W2P-oplossingen opgevolgd worden. De nadruk bij al deze acties zal zowel liggen op het technische aspect (o.a. de koppeling met de interne workflow) als het business aspect.

Het doel

De economische impact situeert zich op twee vlakken: enerzijds een dam opwerpen tegen de buitenlandse online drukkerijen en zo dus het behoud van markt en tewerkstelling. Anderzijds biedt W2P ook de mogelijkheid van nieuwe business modellen en nieuwe markten, nieuwe inkomsten. Doelstelling is dat minstens tweederde van de grafische bedrijven met meer dan 5 werknemers (289) aan het einde van het project gestart is met een W2P-project voor de reeds bestaande producten. En minstens een vijfde van de grafische bedrijven met meer dan 5 werknemers (88) gestart is met het opstarten van een nieuwe dienstverlening, een nieuw productaanbod gebaseerd op W2P.