VIGC Trapt het jaar af!

Ook in 2020 heeft VIGC weer tal van activiteiten gepland. Ons jaarthema is: ‘Samen toekomstgericht innoveren en ondernemen!’. Wij delen in deze eerste nieuwsbrief van het jaar graag de speech die onze directeur Jos Steutelings op 17 januari gaf tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Zoals jullie hieronder zullen lezen is de link met DRUPA prominent aanwezig in 2020. Industry4.0 of simpelweg gezegd ‘doorgedreven automatisatie’ is dan weer de rode draad doorheen tal van VIGC-activiteiten. Maar er is meer, veel meer.

Wij nemen ook graag de gelegenheid te baat om onze nieuwe voorzitter Guy Lauwers van Dioss te feliciteren en van harte welkom heten. Wij zijn als VIGC-team heel blij dat Guy onze vraag om VIGC-voorzitter te worden positief beantwoord heeft. Zijn positivisme, dynamiek en ondernemersdrang is alom gekend en zal het VIGC-team zeker inspireren om onze missie in de Benelux-markt verder te blijven versterken en uitbouwen.

De VIGC-nieuwjaarsbrief

Het is misschien een dooddoener maar alleen sta je nergens. Daarom dat we heel blij zijn dat we in een uitdagende grafische markt ons ledenaantal het voorbije jaar licht hebben kunnen laten groeien en dat in een toch wel uitdagende markt. Op vlak van ledenwerving zijn wij trouwens heel erg ambitieus want we zijn ervan overtuigd dat we zeker nog meer bedrijven kunnen aanspreken om aan te sluiten bij de VIGC-familie en dit zowel binnen onze grafische markt in de Benelux maar zeker ook in aanverwante sectoren. Deze groei-ambitie is trouwens de belangrijkste KPI van onze nieuwe voorzitter.

Ook de forse groei van strategische partners van een – 3-tal in 2015 naar meer dan 20 in 2019 – stemt ons positief en vooral ook in staat om VIGC verder te laten evolueren. De verlenging van de partnerships is op dit moment in volle uitvoering en ik ben blij om vast te stellen dat onze plannen voor 2020 heel positief worden ontvangen.

Niet alleen technologisch maar ook op sociaal vlak volgen de gebeurtenissen zich razendsnel op. Het is dan ook niet altijd makkelijk om naast de dagelijkse activiteiten in een bedrijf, tijd vrij te maken om naar toekomstgerichte innovatie te kijken. En zeker in een DRUPA-jaar zal dit dilemma nog sterker worden geaccentueerd.

Laat nu net dit de bestaansreden van VIGC zijn! Als onafhankelijk kenniscentrum gaan wij alle ondernemingen en organisaties met druk- en printactiviteiten, hun klanten en creatieve toeleveraars, informeren over en ondersteunen bij het invoeren van innovaties en best practices. De missie van VIGC is dan ook de waardeketen kwaliteitsvoller, efficiënter en duurzamer maken en de competitiviteit versterken. Onze baseline is dan ook niet voor niets: kennis overdragen naar kunnen.

Als VIGC is het onze taak om goed te luisteren naar jullie, onze leden en strategische partners. Wij geloven heel erg in een klantgerichtmodel waarbij we op een flexibele manier onze werking in functie van de behoeften van jullie bijsturen.

Wij vertalen dit heel concreet naar onze – onafhankelijke positie in het grafisch landschap, het creëren van inzicht en overzicht en dit alles op een pragmatische manier. Hier zetten wij vandaag, maar zeker ook morgen, resoluut op in.

Wij zien onszelf naast innovatiecentrum ook steeds meer als een netwerkorganisatie waarbij wij als vanouds nog altijd kijken naar grafische innovatie op vlak van techniek, workflow, proces en steeds ook meer naar businessmodellen.

Met een team van slechts 5 medewerkers ondernemen wij best wel wat sectorversterkende activiteiten. Om onze operationele werking een beetje te structureren hebben wij gekozen om  rond 3 invalshoeken te werken.

  • Onze one-to-many activiteiten zitten vervat in onze events
  • Dan heb je onze one-to-a-few acties die wij vertalen naar onze trainingen
  • En tenslotte heb je nog onze consultancy of onze one-to-one aanpak voor bedrijven die nood hebben aan een individueel begeleidingstraject.

Op basis van deze 3 invalshoeken wil ik even stilstaan bij 2019 en vooruitkijken naar 2020.

Laten we starten met onze events.

We werken al enige tijd met een stramien van 5 vaste events per jaar waarvan ‘Trapt af!’ er één is. Het doel is om via deze events mensen fysiek samen te brengen rond interessante thema’s en invalshoeken.

‘VIGC verbindt!’ is een event dat we dit jaar voor de vierde keer zullen organiseren en dat als doel heeft om de laatstejaarsudenten van AP Antwerpen, LUCA school of Arts Gent en Artevelde Hogeschool Gent met jullie – de bedrijfswereld –  te verbinden

Ieder jaar stelt 1 van de 3 scholen een auditorium ter beschikking en wij nemen de organisatie op ons. Door de verbouwingswerken bij LUCA school of Arts moeten we dit jaar uitwijken naar de Sphinx cinema in Gent waardoor het aantal deelnemers jammer genoeg beperkt is tot 240 (vorig jaar 340!)

Het thema dit jaar is ‘When Creativity meets Technology’. Wij nodigen 4 jonge en inspirerende sprekers uit die veel voeling hebben met generatie Y en Z. Nieuw zijn de 8 ‘Employer branding’ pitches die door de VIGC strategische partners voor de studenten worden gehouden. Onze partners kunnen zo hun bedrijf positief belichten en hopelijk een aantal jongeren aanspreken om voor hen te komen werken.

Het Benelux Online Print Event ook wel BOPE genoemd organiseren we dit jaar opnieuw In de Antwerpse ZOO op 23 april. Dit event is dé referentie in de Benelux voor alles wat met e-commerce, automatisatie en online print te maken heeft. Vorig jaar waren we met 150! Het idee blijft behouden om internationale sprekers uit de e-commerce & online print wereld naar België te halen. Dé Europese Online Print specialist Bernd Zipper heeft alvast zijn komst bevestigd en binnenkort zullen we de overige 8 namen bekend maken.

Ik zou zeggen Save the Date want naast de inhoud gaat er ook weer heel veel mogelijkheid zijn om te netwerken. Zo zijn we volop bezig om met Grafkom (Zweden) en Italia Publishers een samenwerking op te zetten en mensen vanuit die landen naar ons event in te vliegen. Dit om het internationale karakter van dit event verder uit te werken.

Het Congres zal dit jaar rond het thema ‘Grafisch bedrijf van de toekomst’ worden georganiseerd. De datum en de locatie liggen al vast, donderdag 15 oktober in Lamot Mechelen.

Industry 4.0 en Smart Workflow Automation in Print zullen de rode draad vormen. We zijn volop met de uitwerking bezig en ik kan alvast zeggen dat we met enkele inhoudelijk sterke en inspirerende sprekers zullen kunnen uitpakken.

Adobe MAX is hét jaarlijkse event rond inspiratie en creativiteit van Adobe in de VS waar meer dan 15.000 mensen aan deelnemen. Als post-event organiseert VIGC jaarlijks After Adobe Max en dit samen met Adobe en onze strategische partner Lab9. We geven een samenvatting van de meest in het oog springende sessies van het Amerikaanse event. Naast pure Adobe presentaties worden er op After Adobe MAX ook externe sprekers uitgenodigd en kan er in de voormiddag worden deelgenomen aan 3 verschillende workshops.

Een juiste datum moet hier nog geprikt worden maar dat zal eind november begin december zijn.

Onze studietreis naar Stockholm die we in 2019 voor de eerste keer organiseerden was een overdonderend succes. Met 25 deelnemers uit België, Nederland en Italië vlogen we naar het Workflow Summit van onze Zweedse collega’s Grafkom.

Bijkomend bezochten we 3 heel diverse en interssante grafische bedrijfen met allemaal een andere achtergrond en aanpak. Heel verhelderend en ook leerrijk om te zien hoe men in Zweden omgaat met werkmethodes, businessmodellen en prijssettingen.

Dit vraagt dus om een vervolg. Ook hier zijn we een aantal mogelijke bestemmingen aan het bekijken zodat we in het najaar terug een nieuwe studiereis kunnen aanbieden.

Dan ben ik aangekomen bij onze trainingen die een belangrijk onderdeel van de VIGC werking vormen.  

Jaarlijks leiden we tientallen medewerkers op in onze open of in-companytrainingen en dit zowel in BE als in NL.

Kleur, PDF, Introductie in de grafische technieken, printed electronics en kostprijsbewust produceren zijn klassiekers. Maar we proberen ook ieder jaar te vernieuwen. En zeker in dit DRUPA-jaar leek het ons interessant om iets extra’s te doen met de trainingen.

Zo hebben we een aantal nieuwe thema’s die richting DRUPA zeker interessante leermomenten kunnen zijn.

‘Waar gaan we heen? Markten, trends en cijfers.’ is er zo eentje. Om maximaal voorbereid aan de aftrap van de belangrijkste grafische beurs ter wereld te komen, organiseren wij een training rond marktinzichten, trends en cijfers in de grafische industrie.

Wij verwachten op DRUPA ook een verdere doorbraak van inkjet technologie in de commercial print applicaties en daarom organiseren we zowel voor als na DRUPA een halve dag training rond inkjet. In het voorjaar is dat ‘Waar het echt om gaat bij inkjet’ en in het najaar is dat ‘Inkjet innovaties vanop Fespa en Drupa: een stand van zaken’

Met ‘Packaging Unboxed. Technische en functionele vereisten.’ spelen we in op de groeimarkt van verpakkingen. Heel wat ondernemers onderzoeken wat dit voor hun bedrijf zou kunnen betekenen. En je kan echt wel extra omzet genereren in het verpakkingssegment maar weet dan wel dat je een heel andere markt betreedt die op verschillende vlakken verschilt van de commerciële drukkerijwereld. Deze training gaat dieper in op de do’s en don’ts.

Digitalisering van content, machines, verkoopkanalen en workflows gaat verder dan alleen het efficiënter maken van grafische technieken. Als je beter wil begrijpen hoe de technologische veranderingen jouw bedrijf veranderen… Als je wil leren hoe praktische veranderingen op de eigen werkvloer kansen op verbetering bieden en dit zelfs zonder omvangrijke investeringen of moeilijke digitaliseringsprocessen… dan zijn onze nieuwe 6-delige online VIGC mentorsessies: grafische industrie 4.0 is een goede invstering.

De sessies kan je online volgen en zijn speciaal ontworpen voor personen die weinig tijd hebben maar wel het belang van training op vlak van innovatie en digitalisering inzien.

Alle sessies kunnen online en individueel gevolgd worden. Zes sessies volgen geeft je een volledig overzicht en bovendien een mooie korting.

Jullie kunnen alles rustig nalezen op onze website onder het agenda-item.

En als laatste van de 3 invalshoeken is er nog de consultancy.

Een belangrijk deel van onze tijd besteden wij inderdaad aan het helpen van individuele bedrijven. En dat kan gaan over heel uiteenlopende zaken.

Ik denk dat het bijna voor iedereen opgaat om te zeggen dat de dagelijkse operationele werking veel tijd in beslag neemt. Je weet wel dat er in productie verbeteringen mogelijk zijn maar je hebt gewoon de tijd niet om een analyse te maken en er zelf mee aan de slag te gaan.

Dat is nu juist waar wij als VIGC mee kunnen helpen. Wij doen regelmatig audits van processen of deelprocessen en kunnen desgewenst ook mee de oplossingen helpen implementeren. We kunnen trouwens ook nog steeds gebruik maken van ons grafisch-technisch labo om metingen, inkttesten of lichtechtheidtesten te doen. Door onze brede grafische kennis en ook de tijd die we kunnen vrijmaken garanderen wij een goede ROI.

Ook belangrijk om even mee te geven… Dit soort trajecten zijn echt wel betaalbaar voor kleine en middelgrote bedrijven. Zeker ook als je weet dat hiervoor de KMO-portefeuille kan worden gebruikt. Heb je hierover vragen contacteer ons dan zeker voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Samenwerking

In 2020 willen we zoals al gezegd de banden met onze leden en strategische partners verder versterken.

Relevante en accurate content is hierbij heel belangrijk en ook hiervoor is samenwerking nodig.

Zo hebben wij met Easyfairs een samenwerkingsverband uitgewerkt m.b.t. promotie van elkaars events. VIGC zal aanwezig zijn op het Sugn & Print festival ( 11 en 12 maart) zullen in Gorinchem en er een stand hebben en een lezing geven. Easyfairs zal VIGC dan weer in communicatie ondersteunen via hun kanalen.

Drie samenwerkingsverbanden die in 2020 concreet vorm zullen krijgen, wil ik even met jullie delen. Enerzijds om onze ambities concreet te maken maar zeker ook een warme oproep om gerbuik te maken van deze contacten.

  • Een eerste betreft de samenwerking met R.I.T. of het Rochester Institute of Technology. Wij gaan voor hen een project uitwerken rond Industry 4.0 en Smart Workflow Automation in Print. Hierbij is het de bedoeling om op Europees niveau een vendor overzicht te maken en in een tweede fase productiebedrijven te bevragen rond Industry 4.0 of geavanceerde en geïntgreerde automatisatie.

Automatisering en industry 4.0 is zoals jullie merken eigenlijk de rode draad doorheen onze jaarwerking. Dit RIT-project, het thema van ‘Het Congres’ in oktober en de nieuwe opleidingen waaronder o.a. de online Mentorsessies Industry 4.0 zijn daar het bewijs van.

  • Met The Retail Institute dat onder de Leeds Becket University valt, is er een samenwerking getekend met als doel om rapporten en andere informatie te delen met onze doelgroep. Hou dus zeker onze nieuwsbrief de Eye-Opener in de gaten want daar kunnen jullie deze en natuurlijk nog veel andere informatie terugvinden.
  • Een organisatie als VIGC kan heel moeilijk overleven zonder subsidies. Ondanks dat wij de voorbije jaren al veel stappen hebben gezet om meer zelfbedruipend te worden zullen we in 2020 onder een consortium van AGORIA-SIRRIS meedoen aan een VLAIO tender. Het kader waarbinnen dit gebeurt is in volle uitwerking de thema’s zullen zich situeren rond digitalisering, automatisering en Industry 4.0.

Naast deze 3 initaitieven hebben we natuurlijk ook goede contacten met de andere grafische organisaties in de Benelux zoals Febelgra, Grafoc, KVGO, GOC en GSBO.

Heel veel initiatieven en veel ‘goesting’ om van 2020 een schitterend jaar te maken is alvast volop aanwezig bij ons VIGC-team. Wij rekenen alvast op jullie aanwezigheid om een innovatieve en levendige grafische gemeenschap te creëren in 2020.

Jos Steutelings
Jos heeft als prepressverantwoordelijke en business proces manager 18 jaar ervaring opgebouwd in de mediasector bij Concentra en Mediahuis. Hij startte in 2014 bij VIGC als senior innovation consultant. In deze functie startte hij het web-to-print project mee op. Sinds april 2019 heeft Jos de leiding van VIGC overgenomen.
Expertisedomeinen waarvoor Jos bij het VIGC kan worden aangesproken zijn: online print, workflow optimalisatie, proces audits, changemanagement, projectmanagement en innovatietrajecten.