VIGC sluit partnership met The Retail Institute/Leeds Beckett University

Tijdens het laatste VIGC Congres was Olga Munroe van The Retail Institute een van de sprekers met een presentatie over Increasing Consumer Satisfaction through Sensory Packaging’. Na Het Congres werd duidelijk dat beide organisaties heel wat interessante raakvlakken hebben. Wij zien heel wat interessante inzichten die uitgewisseld kunnen worden, want kennis en onafhankelijke informatie delen is voor beide partijen een belangrijk gegeven.

Wat is The Retail institute?

The Retail Institute is een onderzoekteam verbonden aan de Leeds Beckett University (VK) dat onderzoek doet naar consumer goods en de retail packaging supplychain. Ze zijn opgestart vanuit de overheid om de industrie te helpen met innovatie. Door de jaren heen werd er veel kennis opgebouwd m.b.t. consumentengedrag in relatie tot producten en retail services. Ze hebben talrijke technieken ontwikkeld om hun leden en partners bij te staan bij hun strategische activiteiten. Consument gefocuste innovatie is hun belangrijkste kerntaak.

De gebieden waarin The Retail Institute actief is:
• Consument productacceptatie & winkelgedrag
• Productinnovatie en ontwikkeling van nieuwe producten (experimentele technieken)
• Identificatie van marktkansen
• Technologie-identificatie & scouting van leveranciers
• Zintuiglijke branding en marketing
• Ontwikkeling van commercialiseringsstrategieën

Doel van de samenwerking

In eerste instantie is het de bedoeling om kennis en informatie die relevant is voor VIGC-leden enerzijds en The Retail Institute-leden anderzijds uit te wisselen. Onze nieuwsbrief Eye-Opener zal gebruikt worden om alle relevante informatie vanuit The Retail Institute te delen.

Maar ook in onderzoekstrajecten die VIGC uitvoert of consultancytrajecten binnen grafische bedrijven zal de ingewonnen informatie aangewend kunnen worden. Carl van Rooy is de contactpersoon binnen deze samenwerking. Hij is steeds aanspreekbaar als er rond dit topic  vragen zouden zijn.

Onderzoekexpertise

The Retail Institute gebruikt haar academische kennis om industriële uitdagingen in relatie met consumenten (product, verpakking en retaildiensten) te onderzoeken. Dit wordt in 3 thema’s opgesplitst:

 • Globalisering van de detailhandel

Dit onderzoeksthema streeft ernaar te kijken welke bedrijfsmodellen door internationale bedrijven moeten worden aangepast om relevant en concurrerend te blijven in de markt.

 • Product- en verpakkingsinnovatie

Door het product of verpakking als een object te zien, gaat men op basis van onderzoek nieuwe ideeën identificeren, ontwikkelen en interpreteren en zo de ontwikkeling van nieuwe producten ondersteunen.

 • De consument van de toekomst

In snel veranderende tijden is het belangrijk dat er informatie wordt verzameld en dat de bedrijven worden geïnformeerd om hen te helpen risico’s te verminderen en toekomstige groei te verzekeren.

Casestudy:

Identificatie van kansen voor ‘het premium maken’ van zoetwaren

De uitdaging


De verpakkingsafdeling van een wereldwijde zoetwarenfabrikant ziet verpakking als een belangrijk strategisch investeringsgebied om in de toekomst commerciële groei te stimuleren.

The Retail Institute kreeg van hen de opdracht om een ​​onderzoeksproject uit te voeren dat een richting moest aangeven om hun snoepproducten op te waarderen en als premium product in de markt te zetten. Het doel van de studie was om materialen en technologieën te onderzoeken en hun verpakkingen te verbeteren om zo toegang tot nieuwe wereldwijde markten mogelijk te maken. Belangrijk was om rekening te houden met de middelen en mogelijkheden van het bedrijf.


Werkwijze

 • Literatuuronderzoek & interviews met de industrie.
 • Identificatie van materialen die momenteel gebruikt worden voor verpakkingen binnen het bedrijf en onderzoek naar nieuwe materialen.
 • Identificatie van innovaties die passen binnen de technologische mogelijkheden van de klant.
 • Demografie, economische trends en specifieke regionale en culturele verschillen die worden beïnvloed door de geschiedenis en de dominantie van bepaalde merken mee opnemen in het onderzoek.
 • De vijf zintuigen als tool meenemen en bekijken hoe zij een rol zouden kunnen spelen.

Resultaat

De studie werd voltooid in 2015 en de resultaten worden nog steeds gebruikt door  het bedrijf. Aanbevelingen die in het productieproces moesten worden opgenomen, zijn onder meer:

 • Identificatie van bestaande premium technologieën die direct technisch uitvoerbaar zijn in het productieproces van de klant. Hierdoor neemt het bedrijf al een aantal nieuwe materialen en coatings in overweging bij het ontwerpproces van zijn verpakkingen.
 • Uitgewerkte shortlist van bedrijven en leveranciers. Hiermee zijn gesprekken gestart over nieuwe formats en innovaties voor hun verpakkingen.
 • Uitgebreide informatie over nieuwe markttrends en nieuw consumentengedrag.

Identificatie van specifieke onderwerpen voor toekomstige onderzoek, met aanbevelingen voor de meest effectieve en geschikte onderzoeksmethoden.

Carl Van Rooy