VIGC Live preflight-profielen

PDF-problemen van bij de start aanpakken is essentieel. Vandaar dat Ghent Workgroup, een internationale organisatie voor ontwikkeling van PDF-standaarden, ook PDF preflight-profielen heeft ontwikkeld voor controle van inkomende PDF-bestanden.

Op basis van de Ghent Workgroup PDF-preflight-profielen heeft VIGC een aantal live Preflight profielen ontwikkeld voor Adobe InDesign. De live preflight-profielen laten toe om je design te controleren nog vóór je het bewaart naar PDF. Terwijl je het dus nog opmaakt, terwijl je nog aanpassingen kan maken op het brondocument.

In 2010 heeft VIGC een eerste versie van haar live preflight-profielen voor Adobe InDesign gelanceerd. Sinds een tijdje werden ze geudate naar de meest recente versie van de Ghent Workgroup specificaties, nl. GWG 2015.

Zin om te testen? De download bevat naast de VIGC live preflight profielen ook een document dat uitlegt hoe je ze moet installeren.