VIGC-Enquête ‘Trapt af’

Voor het ‘Trapt af’-event van 2018 voerde het Amerikaanse InfoTrends Business Development Group (http://www.keypointintelligence.com/who-we-are) een enquête uit in opdracht van het VIGC. Doel was een overzicht te krijgen van de toegepaste technologie in Grafische Bedrijven, hun investeringsplannen en gebruikte marketingstrategieën. In totaal werden de gegevens van 35 respondenten (30 Vlaamse en 5 Nederlandse bedrijven) ingezameld in de periode december 2017- maart 2018. Uit de verzamelde resultaten kunnen enkele interessante conclusies getrokken worden die we jullie niet willen onthouden.

Fig. 1. Karen Kimerer, Associate Director van de Amerikaanse InfoTrends Business Development Group tijdens het VIGC ‘trapt af’ – event.

 

De respondenten

Om resultaten correct te kunnen inschatten is het essentieel een analyse te maken van de respondenten. De hoofdgroep bestaat uit CEO’s van commerciële drukkerijen.

Functie­­­Respondent
CEO, President or Owner21
Director3
General Manager2
Sales Manager2
Manager or Supervisor2
Vice President1
Managing Director1
Chief Operating Officer1
Sales Rep (i.e.: account manager, business development rep)1
Other (please specify)1

Tabel 1. Functies van de respondenten

 

HoofdactiviteitRespondenten
General commercial printer14
Digital print specialist (primarily digital printing)3
Wide format shop3
Marketing services provider3
Advertising agency2
Quick, copy shop, or franchise printer1
Direct mailer1
Corrugated converter1
Label printer1
Publication printer1
Transactional service bureau1
Andere4

Tabel 2. Bedrijfstypes van de respondenten

Groeicijfers

Inzake groeicijfers kunnen we toch wel stellen dat de meeste bedrijven uit de rode cijfers zijn gebleven en toch een positief resultaat hebben kunnen optekenen. Voor de kleinere bedrijven (<50 werknemers) vormen de groeicijfers bijna een normale verdeling met daarin een uitschieter in de categorie ‘groei 10-20%’. Grotere bedrijven vormen een kleinere groep maar hierin komt een polarisatie-effect aan de oppervlakte: sterke groei (>20%) versus neutraal of kleine inkrimping (1-5%).

Fig. 2. Groeicijfers voor kleine en grotere grafische bedrijven.

 

Aanbod en investeringen in printproducten

In het huidige aanbod geen echte verrassingen, in de geplande investeringen zijn wel enkele trends vast te stellen:

  • Web-to-print (zowel B2C als B2B)
  • Nieuwe generatie producten ‘printed electronics’

Fig. 3. Printaanbod van de respondenten

Fig. 4. Geplande investeringen in printproducten.

Aanbod en investeringen in digitale producten

In het aanbod vinden we logisch de ‘design services’ terug. In de geplande investeringen valt vooral het geloof in ‘augmented reality’-producten op.

Fig. 5. Aangeboden digitale diensten met een prominente rol voor Design.

Fig. 6. Geplande investeringen in digitale diensten met als uitschieters ‘social media’ en ‘augmented reality’.