VIGC Enquête Commercial Print Inkjet

Inkjet technologie voor de commercial print markt zou dit jaar op DRUPA letterllijk een belangrijke plaats ingenomen hebben. Dit is gebleken uit de verschillende nieuwe machine releases die we de voorbije maanden op de markt hebben zien komen. Met deze korte enquête wil VIGC een beter beeld krijgen van hoe u tegenover de inkjet technologie voor de commercial print markt aankijkt. Is ze volgens u echt zo veelbelovend als de leveranciers willen laten uitschijnen? Hoe kijkt u naar commercial print inkjet machines i.f.v. uw markt en productieproces?  

Deze enquête wordt volledig anoniem afgenomen. U moet dus geen gegevens achterlaten. De resultaten worden openbaar gemaakt en gedeeld in de VIGC nieuwsbrief EYE OPENER van januari 2021.