Verpakkingsmarkt, laat je horen!

De GWG (Ghent Workgroup) is betrokken bij het creëren van best practices en standaarden voor veel grafische workflows. Specifiek voor het marktsegment verpakkingen kregen zij het signaal dat de productie van complexe verpakkingen wellicht nog aanvullende communicatie vereist om die opdrachten correct te kunnen produceren.
De GWG doet daarom een bevraging in de markt. Deze enquête peilt naar die behoefte om aanvullende communicatie.
De resultaten zullen helpen om te beoordelen hoe groot deze behoefte is en of de GWG iets kan betekenen om de industrie hierin te helpen.
Meer lezen hierover kan via: https://www.gwg.org/pr_packaging_survey/

Via volgende link ga je rechtstreeks naar de enquête. https://surveyhero.com/c/68af97b2

VIGC is actief lid van de Ghent workgroup. Collega Carl Van Rooy staat ter beschikking om u informatie te bezorgen aangaande PDF en kan ook steeds uw specifieke PDF problemen bespreken met de leden van de GWG om met een structurele oplossing te komen..