PRODUCTIE INNOVATIE – We bespraken in de vorige editie en eerste deeltje van het boek Verlies je lezer niet van Marc Mombaerts. Dat ging voornamelijk over typografie en het gebruik van letters met het oog op het beter leesbaar maken van teksten. In dit tweede deel gaan we in op een aantal aspecten van de opmaak.

• Leestijd ca. 2 minuten

Marc Mombaerts

Vorige keer al gaf Mombaerts aan dat de auteur pleit voor voldoende witruimtes in de opmaak. Ze zorgen voor rust en voor structuur. Structuur kan ook tot stand komen door et juiste gebruik van teksthiërarchie: titels, ondertitels, intro stukjes, quotes, allemaal in een aangepaste letterstijl en consequent gebruikt doorheen de publicatie.

Het deeltje rond cadans en ritme is vooral verhelderend. De eerste indruk van een publicatie is namelijk een visuele indruk: eerst kijken en pas dan leest de lezer. Vanaf de eerste seconde vormt de lezer zich dus een beeld van het drukwerk: saai, hop, vlot, luchtig, gestructureerd. Dus is het zaak te zorgen voor die visuele invulling door gebruik te maken van dynamiek, afwisseling, cadans in de opvolging van de bladzijden. Op die manier blijft het blad of tijdschrift boeiend, bladzijde na bladzijde. Belangrijk daarbij is om telkens de twee naast elkaar liggende bladzijden als één spread te beoordelen.

 

 

 

Lezen gebeurt pas na het bekijken van het geheel

Om ervoor te zorgen dat die variatie in bladzijden toch een eenheid vormen, suggereert Mombaerts het gebruik van een template die steeds terugkomt. Paginacomposities mogen dus afwisselen, maar de lezer mag nooit het gevel krijgen dat hij plots in een andere publicatie terechtkomt. Maar een vlotte afwisseling tussen rustige pagina’s en wat meer dynamische is zeker een pluspunt.

Vrije regelval
En dan is er nog dat heikele punt van de regelval: gaan we voor uitgevulde blokregelval of voor een achteraan de regel vlaggende, vrije regelval? Mombaerts gaat resoluut voor vrije regelval, tenzij bij een grote regelbreedte zoals bijvoorbeeld in romans. Maar zeker bij kolommen zetwerk verdient vrije regelval de voorkeur. Vrije regelval zorgt voor een vlottere leesbaarheid omdat het wit tussen de worden gelijk blijft. Bij uitgevulde regelval verdeelt men immers het overgebleven wit op het einde van de regel tussen de woorden. Maar variabel woordwit lees minder vlot., daar dreig je de lezer te verliezen.

Vrije regelval zorgt voor een vlottere leesbaarheid

Verbinding tekst en beeld

 

En tot slot, zorg ervoor dat tekst en beeld met mekaar verbonden worden. Een makkelijke manier om dat te doen, is om de hoofdkleur uit een beeld te laten terugkomen als kleur in de tekst, bijvoorbeeld voor een quote, een titel of tussentitel. Dat doe je gewoon door met de color picker een kleur uit het beeld te selecteren en die kleur toe te kennen aan het stukje tekst dat je wil benadrukken. Neem natuurlijk een goed leesbare kleur, met geel gaat het niet lukken om maar één voorbeeld te noemen.

 

 

 

 

In het volgende artikel bespreken we een aantal elementen rond beeldgebruik: kwaliteit, beeldkeuze en beeldcompositie

Het boek is te koop via uitgever Vanden Broele voor 29 euro (incl. BTW en verzendkosten).

Printmedianieuws.nl
Printmedianieuws.nl
Dit artikel werd één op één overgenomen van www.printmedianieuws.nl.

Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden van deze website. Als u een bestaande gebruiker bent, logt u dan in. Nieuwe gebruikers kunnen zich hieronder aanmelden.

Aanmelden voor bestaande gebruikers