Verduurzamen omdat het moet en kansen biedt.

BRANCHE – Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven presenteerde Papierenkarton.nl het boek Duurzaam uitgeven. Het boek is de eerste Nederlandse printuitgave met het nieuwe ELS Ecolabel voor print.

• Leestijd ca. 2 minuten

Erik Timmermans

In de communicatiesector zou meer aandacht aan duurzaamheid mogen worden besteed. Natuurlijk wordt veelvuldig gekozen voor FSC- en PEFC gecertificeerd papier en zijn er geweldige initiatieven in de keten zoals de Duurzaamheidskringen van het KVGO en de Milieubarometer van stichting Stimular. Maar we moeten nog veel meer stappen zetten. Met het initiatief Nederland Circulair 2030 heeft de overheid de ambitie uitgesproken dat ons land in 2030 circulair moet zijn. In 2050 stoten we geen CO2 meer uit volgens de afspraken uit het klimaatverdrag van Parijs. Alleen op die manier kunnen we binnen een marge van 1,5 graden temperatuurstijging blijven. Timmermans: ‘Het slechte nieuws is dat we te langzaam handelen. Het IPCC meldde onlangs dat we morgen moeten beginnen met het nemen van ingrijpende maatregelen zodat we in 2030 al op 50% reductie van onze CO2-uitstoot zitten. Dat betekent dat er nog heel wat moet gebeuren, in de komende twaalf jaar…’

‘Uitgevers denken vaak dat duurzaamheid geld kost, maar dat hoeft niet. Duurzaamheid biedt kansen en kan geld opleveren’

Het goede nieuws is dat de grafische sector een voorsprong heeft en het vrij eenvoudig mogelijk is om die 50% verduurzaming te realiseren. Niet alleen door de reeds opgezette initiatieven, maar ook door de basismaterialen papier en karton: hernieuwbare grondstoffen die CO2 opslaan, die de mogelijkheid tot recycling bieden en beschikken over een succesvol recyclingsysteem. 84% van het op de markt gebracht papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt en 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Uit een aantal door Papierenkarton.nluitgevoerde projecten blijkt dat ketensamenwerking helpt om duurzame doelen te bereiken.

Niet verduurzamen omdat het kan maar omdat het moet en kansen biedt

Papier en Karton heeft tussen 2010 en 2016 de projecten Duurzaam Boeken Duurzaam Tijdschrift I en II uitgevoerd. Daaruit zijn boeken en tijdschriften voortgekomen met een 50% lagere footprint. De lessen uit die projecten hebben we samengevat in het boek Duurzaam Uitgeven. Het boek is de afsluiting van die projecten. Het doel is bewustwording creëren en kennisdelen. De organisatie geeft adviezen en in een aantal interviews laten ketenpartners zien hoe je duurzaamheid in de praktijk brengt.

Hopelijk geeft het boek weer een volgende impuls om aan de slag te gaan met de verduurzaming van print. Het is nodig!

Duurzamer

De branche kan al heel snel duurzamer werken. ‘Kijk kritisch naar de functie van een product. Is hardcover en/of laminaat nodig? Stem het formaat van een printproduct af op standaard papiermaten, kies lichter papier….25 procent CO2-uitstootvermindering heb je zo te pakken! En denk altijd na over de recyclebaarheid van een product na de levensfase daarvan’.

Rob Wilders, algemeen directeur van Ecodrukkers

 is 23 oktober gepresenteerd samen met Rob Wilders van Ecodrukkers in Nieuwkoop. Wilders heeft het Ecolabel System voor print (ELS) ontwikkeld. Daarmee kan de duurzaamheid van grafische producten aan de hand van 25 criteria worden vastgesteld. Het boek Duurzaam Uitgeven krijgt als eerste uitgave een ELS Ecosystem groen B-label. Een A-label was onmogelijk omdat het boek zeven of acht verschillende soorten papier heeft gebruikt. Het boek moet namelijk inspireren, laten zien wat is onderzocht en de lezer verschillende mogelijkheden van print laten zien en beleven. A wordt alleen verstrekt wanneer volledig gerecycled post consumer papier is gebruikt.

Als auteur mocht ik de eerste exemplaren van het boek uitreiken aan Peter Stadhouders van de Mediafederatie en aan KVGO-voorzitter Cees Verweij. Het boek zal worden verspreid onder de leden van hun organisaties

Wilders en Timmermans gaan samen ontwerpers benaderen met boek, ELS en hun ideeën over verduurzaming van print. Omdat het kan, moet en kansen biedt.

[avatar size=”300″]