Van de Ridder druk & Print gecertificeerd!

Proficiat aan Drukkerij van de Ridder uit het Nederlandse Nijkerk met het behalen van het certificaat “Color management – standaardisatie in druk & print”. De accreditatie werd verleend door SCGM (Stichting Certificatie GrafiMedia) waarbij VIGC de technische analyse uitvoerde. Met de certificering toont Van de Ridder druk & Print aan dat ze kwalitatief en kleurvoorspelbaar drukwerk kunnen reproduceren. In de procedure werd een testvorm met afgesproken kleurinhoud afgedrukt binnen de toleranties van ISO 12647-2 offset-drukstandaard.

Certificaat ‘Color Management – Standaardisatie in druk en Print’

Gestart als een gezamenlijk project tussen VIGC, IGT en SCGM kon je al in 2006 intekenen op een ISO 12647-2 certificaat. Hierbij lag de focus volledig op offset-drukwerk dat binnen de toleranties van de drukstandaard diende te vallen. Recent werd de formule uitgebreid om tegemoet te komen aan het vernieuwde grafische landschap: digitaal naast conventioneel drukken, het stijgend aantal substraten & papiertypes, extra afwerklagen en bovenal de nood aan duidelijke ‘kleur’-communicatie tussen drukkerij en klant.

Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat je als drukkerij dient aan te tonen dat je de kleur voorspelbaar en kwalitatief (binnen geldende toleranties) kan reproduceren. Je moet bij wijze van spreken de klant op ieder moment kunnen aantonen wat hij/zij mag verwachten: digitale kleur en/of kleurproef moet in overeenstemming zijn met gedrukte kleur en dit met de kwaliteitsgaranties van overeenkomstige drukstandaard.

Figuur: De praktische waarde van het certificaat ‘Color Management – Standaardisatie in druk en Print’. De drukkerij dient te specifieren welk type kleurdata ze van hun klant wensen te ontvangen (Design_RGB/CMYK) en hoe ze dit verifieerbaar toepassen in hun productieproces (Print_CMYK).

De certificatieprocedure bestaat uit volgend stappenplan:

 • Definitie van de drukconfiguratie(s).
  • Hierbij wordt gedocumenteerd welk drukproces men wenst te certificeren. Drukpers en materialen (papier, inkten,) worden samen met de doelwaardes voor kleur vastgelegd. Doelwaarden voor kleuren kunnen bestaan uit kleurprofielen of kleurproef. Om het certificaat te behalen moeten de gemeten kleuren voldoende overeenkomen met de doelwaarden.
 • Opstellen van een testvorm en uitwisseling van de doelwaarden.
  • Op basis van de gedocumenteerde drukconditie stelt het VIGC een testvorm op en bezorgt deze aan de drukkerij. De doelwaarden en toleranties voor de drukopdracht worden uitgewisseld. Hieraan zal je moeten voldoen om het certificaat te behalen.
 • Afdrukken van de testvorm en inzamelen productiedata
  • De drukkerij drukt de testvorm af, verzamelt goed-voor-druk -en oplage-exemplaren en bezorgt deze samen met data van het meetsysteem (indien beschikbaar) aan het VIGC.
 • Beoordeling van de drukopdracht
  • Het VIGC analyseert het drukwerk en rapporteert de resultaten aan de drukkerij en certificatie-instantie (SCGM).
 • Uitreiking van het certificaat
  • Indien aan alle toleranties is voldaan, kan het certificaat uitgereikt worden. Hiermee toont de opdrachtgever aan dat hij met de beschreven configuratie kwalitatief drukwerk met voorspelbare kleurweergave kan produceren. Het certificaat is geldig voor een periode van 2 jaar met een tussentijdse controle na 1 jaar.

Ook een certificatie opstarten? Contacteer collega Veerle Vanpanteghem voor meer informatie.

Veerle Vanpanteghem
Op 1 december 2020 nam Veerle Vanpanteghem de rol van Business Development Manager op. Veerle studeerde af aan het Higro (nu Arteveldehogeschool Gent) waarna ze aan de slag ging bij drukkerij Meulemans (nu Autajon) als verantwoordelijke van het inktlabo.
Daar kreeg ze meteen een inleiding in de boeiende wereld van de colorimetrie en het belang van kleurconsistentie in de verpakkinsgwereld.
Men een tussenstap als application chemist in het R&D-labo van Lawter International (ontwikkeling van drukinktharsen) , werkte ze meer dan 20 jaar bij een grote drukinktleverancier als (Key) accountmanager, waar niet alleen de commerciële maar ook de technische aspecten steeds nauwgezet opgevolgd werden.
Op die manier deed ze zowel ervaring op in coldset, heatset, smallbaanrotatie en sheetfed en dit in verschillende toepassingsgebieden, zowel commercieel drukwerk, publicatie als labels en verpakking. Veerle bouwde hierbij ervaring op met gekende uitdagingen zoals kleurbeheer, duurzaamheid en voedingscontact. Ook werkte ze mee aan IWT-projecten rond migratieaspecten van bedrukte materialen.