Twee subsidiemogelijkheden voor jouw grafisch bedrijf

VIGC heeft al jarenlang een goede samenwerking met VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) van de Vlaamse overheid. Zo werden de voorbije jaren heel wat projecten binnen de grafische sector uitgevoerd die op de steun van VLAIO konden rekenen. Misschien iets minder bekend zijn de juiste criteria voor de kmo-portefeuille en de kmo-groeisubsidie die ook toegankelijk zijn voor VIGC-leden. Dat dit meer dan zomaar een steuntje in de rug kan zijn, wordt hieronder duidelijk.

Kmo-portefeuille

Het principe is heel eenvoudig. Het betreft een steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft als ze opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener zoals VIGC. Om de subsidie aan te vragen, dien je online een aanvraag in en stort je vervolgens een bedrag in jouw (elektronische) kmo-portefeuille. De Vlaamse overheid vult dat bedrag aan met subsidies waarna je de dienstverlener kan betalen. Wij hebben ruime ervaring en helpen jou graag op weg.

Onder opleiding valt alle vorming die hoofdzakelijk bedoeld is om de werking van jouw onderneming te verbeteren en dit voor iedereen binnen jouw bedrijf. Men gaat er wel van uit dat de opleiding gericht is om de kernprocessen van jouw Vlaamse onderneming ter professionaliseren.

Advies ziet men als schriftelijke raadgevingen die jou als bedrijfsleider helpen om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor jouw bedrijf. Ook hier weer altijd gericht op de kernprocessen van jouw onderneming. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan marktanalyses, investeringsadvies, procesanalyses, coaching advies, …

Er zijn veel mogelijkheden voor grafische bedrijven. Wij bekijken graag of en hoe we jou in het kader van de kmo-portefeuille kunnen begeleiden. Waar moet je als grafisch bedrijf zoal aan voldoen?

 • Enkel voor kmo’s in de privésector
 • Gelegen in Vlaams gewest
 • Je moet een aanvaardbare rechtsvorm en hoofdactiviteit hebben (dit is zeker het geval voor grafische bedrijven)

En je krijgt heel mooie tegemoetkomingen van Vlaanderen! Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun. De grootte van de onderneming wordt bepaald door het aantal werknemers, omzet en balanstotaal (zie tabel).

Figuur 1 Heb je een kleine of een middelgrote onderneming?

Investeren in opleidingen en extern advies is heel belangrijk voor jouw grafisch bedrijf. Je staat er immers niet alleen voor! Het aanvragen van de kmo-portefeuille is ook nog eens heel eenvoudig en voor iedereen haalbaar. Laat je dus niet afschrikken door de minimale administratie. Met onze ervaring binnen VIGC kunnen we jou snel op weg helpen.

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee ondernemingen advies kunnen inkopen of extra personeel aanwerven om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen, nieuwe markten te verkennen of nieuwe producten te lanceren. Sinds 1 januari 2021 is deze subsidie hervormd en uitgebreid.

Naast bedrijfseconomische groei door internationalisering of innovatie, wordt het in het nieuw systeem ook mogelijk om steun te krijgen voor bedrijfsinterne omvormingen die de onderneming klaarmaken voor een digitale of duurzame toekomst. Hierbij wordt de focus gelegd op de nieuwe Vlaamse beleidsdomeinen: digitalisering, internationalisering, innovatie, circulair en duurzaam ondernemen.

Nieuw is ook dat men met een oproepkalender werkt. Je kan als bedrijf dan aanvragen indienen die passen binnen het thema van de desbetreffende oproep.

 • Oproep 1 (indienen: 1 maart tot en met 30 april 2021) met de thema’s: internationalisering en digitalisering
 • Oproep 2 (indienen: 1 juli tot en met 31 augustus 2021) met de thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen
 • Oproep 3 (indienen: 1 november tot 31 december 2021) met de thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van vier evaluatiecriteria:

ambitie, transformatie, onderbouwde aanpak en de noodzaak aan kennis en expertise.

Het advies van de dienstverlener moet betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van een of meerdere bedrijfsprocessen van de onderneming. De opdracht van de externe dienstverlener mag niet bestaan uit louter operationele of uitvoerende werkzaamheden en het opgeleverde advies moet wegen op de strategische beslissingen die je neemt in het kader van het groeitraject.

Het gebruik van deze subsidie moet voldoen aan dezelfde regels als de kmo-portefeuile maar wordt aangevuld met:

 • Jouw onderneming heeft geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum
 • Jouw onderneming heeft de voorbije 36 maanden geen subsidie toegekend gekregen voor een kmo-groeisubsidie of een digitaal transformatieproject

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen per groeitraject maximaal € 50.000 subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie. De subsidie (opgesplitst!) bedraagt maximaal € 25.000 voor een advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de aanwerving van één strategisch profiel. Het steunpercentage wordt vastgelegd op 50% van de advies- en/of loonkost. Om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt het projectbedrag minstens € 20.000 (excl. btw).

Figuur 2 Hoeveel kmo-groeisubsidie kan een onderneming krijgen?

Het aanvragen van deze subsidie is iets uitgebreider dan bij de kmo-portefeuille maar nog steeds beheersbaar. Er zijn 3 stappen te doorlopen vanaf het moment dat de oproep opengesteld wordt (1 maart voor oproep 1).

 • Stap 1. Invullen van een digitaal aanvraagformulier en trajectbeschrijving. Werk je samen met een dienstverlener zoals VIGC dan moet ook een kopie van de ondertekende overeenkomst mee opgeladen worden.
 • Stap2. Een projectadviseur van VLAIO kan je contacteren voor een persoonlijke toelichting van je aanvraag. Vervolgens beoordelen twee projectadviseurs jouw aanvraag aan de hand van de vier beoordelingscriteria.
 • Stap 3. De beslissing over jouw subsidieaanvraag wordt je per e-mail bezorgd.

In het vervolgtraject is het belangrijk dat het project goed wordt opgevolgd om de toegekende steun –  die in twee schijven (start en afronding van het project) wordt uitbetaald – te verkrijgen.

Volgens ons zijn dit twee instrumenten die vandaag de dag meer dan ooit toegevoegde waarde kunnen hebben voor het grafisch productiebedrijf. Zowel inhoudelijk naar het uitvoeren van adviesopdrachten en opleidingen maar ook vormelijk bij het administratief luik helpen we jou graag verder vanuit VIGC.

Jos Steutelings
Jos heeft als prepressverantwoordelijke en business proces manager 18 jaar ervaring opgebouwd in de mediasector bij Concentra en Mediahuis. Hij startte in 2014 bij VIGC als senior innovation consultant. In deze functie startte hij het web-to-print project mee op. Sinds april 2019 heeft Jos de leiding van VIGC overgenomen.
Expertisedomeinen waarvoor Jos bij het VIGC kan worden aangesproken zijn: online print, workflow optimalisatie, proces audits, changemanagement, projectmanagement en innovatietrajecten.