Een reële meerwaarde

Kleurconsistentie in nichemarkt

Van traditionele zeefdrukkerij tot volwaardig digitaal productiebedrijf. Aluscreen bewijst dat het kan. Een geslaagde transitie waarbij de expertise en coaching van VIGC van cruciaal belang bleken.

Op het kruispunt van grafische productie en metaalverwerkende industrie

De grafische branche is ongelooflijk divers en Aluscreen is daar een mooi voorbeeld van. Dit familiebedrijf uit het West-Vlaamse Ichtegem groeide uit van een traditionele zeefdrukkerij tot een nichespeler gespecialiseerd in het duurzaam drukken, graveren en frezen van aluminium, kunststof en inox. Het innovatieve bedrijf staat in voor de realisatie van krasvaste frontfolies, plexi frontpanelen, uiterst duurzame CE-machineplaten, synoptische borden, technische labels… Kortom, een waaier aan specifieke toepassingen.

Op weg naar een digitale productie

Sinds huidige zaakvoerders Carmen Vermeersch en Jan Oost de zaak overnamen, waait er duidelijk een nieuwe wind. “Waar Aluscreen voordien voornamelijk een zeefdrukkerij was, evolueren we steeds meer in de richting van een volwaardig digitaal productiebedrijf. Vandaag is 75% van onze productie digitaal”, schets Carmen Vermeersch. Een ommezwaai die ook uitdagingen met zich mee bracht. “Vooral in zake kleur”, verduidelijkt Peggy, verantwoordelijke voor de prepress. “Bij onze orders zitten heel wat herbestellingen en het is belangrijk om kleurconsistentie te verzekeren. Ook een zelfde kleurweergave op diverse materialen is een belangrijk gegeven.”

Slimme klanten

In eerste instantie klopte Aluscreen bij VIGC aan ter voorbereiding van een investering in software. “VIGC maakte een analyse van onze behoeften en lijstte voor ons op wat wij precies kunnen gebruiken en nodig hebben”, verklaart Carmen. In een vervolgtraject werd de prepress onder de loep genomen. Peggy schetst de situatie: “Wij krijgen voortdurend bestanden aangeleverd uit voor ons vreemde programma’s. VIGC heeft ons geholpen bij de conversie van die bestandsformaten en een reeks aanbevelingen opgesteld voor onze klanten.” Carmen gaat hier verder op in: “We hebben uit dit traject heel veel praktische tips & trick gehaald en zijn nu zelf in staat om onze klanten ‘slimmer te maken’ en zo problemen in de productie te voorkomen”.

Van film naar RGB

De resultaten van deze initiële trajecten bleken zeer waardevol en al gauw kwam er een vervolgtraject waarbij het hete hangijzer van de kleurconsistentie onder de loep werd genomen. Na een grondige analyse van de huidige workflow en rekening houdend met toekomstige behoeften bleek dat de implementatie van een flexibele RGB-workflow een geschikte oplossing te zijn. “Wij komen van traditionele situatie waarbij film moest gemaakt worden om in druk te kunnen gaan. De implementatie van een RGB-workflow betekende voor ons een compleet andere denkwijze. We zijn van start gegaan met onze applicaties correct in te stellen. We leerden waarom we die instellingen dienden te maken en waarom het zo belangrijk is die instellingen te behouden”, aldus Peggy. De coaching bleek ook heel erg hands-on. “We kregen niet enkel de uitleg en achtergrond. Hij ging ook met ons aan de slag om met de spectrofotometer stalen op te meten in LAB, te converteren naar RGB-waarden en kleurprofielen aan te maken.” Ook Carmen is enthousiast over de coaching: “Fons Put heeft een heel gedegen, technische bagage en verstaat de kunst om die kennis op een bevattelijke manier over te brengen.”

Een werkbaar proces

Het mag duidelijk zijn dat de samenwerking met VIGC voor Aluscreen een reële meerwaarde heeft betekend. “Het resultaat van het traject is een werkbaar proces op basis van onze specifieke behoeften, op maat van ons bedrijf en in functie van onze substraten en printers”, vat Carmen samen. Kunnen we stellen dat Aluscreen dankzij dit traject meer en betere resultaten boekt met de gemaakte investeringen? Beide dames bevestigen nadrukkelijk. “De fabrikant levert en plaatst de printer maar de huidige resultaten zijn er dankzij de gewaardeerde coaching van VIGC”, besluit Peggy.