Tast automatiseren het gezond verstand aan?

Zakelijke investeringen op basis van ‘trial & error’ zijn verleden tijd. Zeker in de grafische sector is het een hele uitdaging om alle vooruitgang bij te houden en elke dag weer keuzes te maken.

Elke dag worden er belangrijke investeringsbeslissingen genomen. Maar waar zijn die op gebaseerd? Is er sprake van een concrete ROI? Of is het enkel advies van collega’s, leveranciers, consultants, … dat de doorslag geeft? Moet er vooraf niet eerst een grondige behoefteanalyse opgemaakt worden?

Kortom, automatiseren is meer dan ooit nodig, maar het lijkt er op dat zulke beslissingen nog steeds het gezond verstand aantasten!

Is objectieve analyse niet meer van deze tijd?

Onderzoek wees uit dat ondernemers niet snel belangrijke investeringsbeslissingen nemen. En al zeker niet op objectieve en gefundeerde wijze. Dikwijls bij gebrek aan de juiste informatie. Er is dus duidelijk nood aan een oplossing die betere informatie kan aanreiken en antwoord biedt op relevante vragen als:

  • Wanneer wordt een web2print-shop rendabel?
  • Waar en hoe kan ik mijn administratie verder optimaliseren?
  • Investeer ik eerst in een JDF-koppeling of toch beter prioriteit geven aan een meer gestroomlijnde logistiek?
  • Levert een snellere drukpers ook hogere productiviteit? En waarom is dat niet altijd zo?
  • Is het aantal FTE’s in verhouding met mijn capaciteit?

20 jaar gebundelde expertise

Dataline kan meer dan 20 jaar MIS/ERP-expertise voorleggen. Als het gaat over procesautomatisatie in grafische productiebedrijven, heeft Dataline ongeveer alles gezien. CEO Dirk Deroo zag een behoefte in de industrie én een opportuniteit om deze ervaring en bevindingen ten dienste te stellen van bedrijven die wensen te investeren in automatisatie. Zo werd een unieke, innovatieve én onafhankelijke audit- en behoefteanalysetool ontwikkeld: MultiPress Audit Software (of kortweg ‘MAS’).

Het is een uiterst krachtige tool die haarfijne analyses van elk proces in een printproductiebedrijf uitvoert. Waardoor de dikwijls goed verborgen knelpunten meteen duidelijk zichtbaar worden. Zo kunnen automatisatiebeslissingen en -prioriteiten eindelijk gebaseerd worden op correcte feiten en cijfers en is het finaal gedaan met geld door ramen en deuren te smijten.

MAS in action!

Bij de lancering van van de MultiPress Audit Software werd er niet over één nacht ijs gegaan. De ontwikkeling en uitrol van deze software namen meer dan 2 jaar in beslag.

  • In de voorbije maanden werden al bij meer dan 20 uiteenlopende grafische bedrijven in België, Nederland en Frankrijk succesvolle MAS-audits uitgevoerd.
  • Ook kregen een aantal onafhankelijke consultants en adviserende bedrijven opleiding om met deze tool aan de slag te gaan.
  • Verschillende toeleveranciers uit de grafische industrie tonen interesse om met de opensource-versie van de MAS-auditsoftware aan de slag te gaan.

Tijdens het recente VIGC congres lichtte Dirk Deroo in een opmerkelijke keynote presentatie de MultiPress Audit Software toe. Herbekijk hier de presentatie, of vraag bijkomende informatie aan.