Streefwaarden densiteit in offset

De streefwaarden voor de densiteiten van drukinkten in offset kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke substraat en het gewenste drukresultaat.

In het verleden heeft Fogra doeldensiteiten gepubliceerd.
Het was de bedoeling dat je ongeveer de juiste inktlaagdikte had ingesteld, als je volgens deze densiteiten drukte.
De densiteiten voor offset werden gedefinieerd op glanzend en op mat gecoat en niet gecoat papier. Je krijgt hier immers andere densiteitswaarden voor een vrij identiek inktverbruik afhankelijk van de papierkeuze.


Belangrijk is te weten dat densiteit geen absolute meerwaarde is. Naargelang de bouw van je meter (type kleurfilter, polarisatiefilter) kan je andere waarden krijgen. Dat is bijvoorbeeld anders bij fotospectraalmeting waar dit wel gestandaardiseerd is en in ISO13655 exact omschreven staat aan welke voorwaarden bij de fotospectraalmeting moet voldaan worden.

Hieronder de waarden voor densiteitsmeting van natte inkt (dus tijdens productie) met Europese kleurfilters (technisch “status E” genoemd) en polarisatiefilter:

  • Glanzend gecoat: Yellow: 1.40, Magenta: 1.40, Cyan: 1.54 en Black: 1.85
  • Mat gecoat: Yellow: 1.35, Magenta: 1.30, Cyan: 1.30 en Black: 1.75
  • Niet gecoat: Yellow: 1.20, Magenta: 1.15, cyan: 1.20 en Black: 1.55

Toleranties tot maximum 0.05 afwijking worden hierbij aanvaard.

De Infodesk is één van de ledenvoordelen bij VIGC. Het is een ‘eerste hulp’-lijn naar VIGC-experten. Telefonisch snel en gratis advies op prangende vragen. Indien de scope van de vraag breder is, méér dan één uur opzoekwerk, dan krijgt u als lid tot 30% korting op het uitgebreider advies.

Veerle Vanpanteghem
Op 1 december 2020 nam Veerle Vanpanteghem de rol van Business Development Manager op. Veerle studeerde af aan het Higro (nu Arteveldehogeschool Gent) waarna ze aan de slag ging bij drukkerij Meulemans (nu Autajon) als verantwoordelijke van het inktlabo.
Daar kreeg ze meteen een inleiding in de boeiende wereld van de colorimetrie en het belang van kleurconsistentie in de verpakkinsgwereld.
Men een tussenstap als application chemist in het R&D-labo van Lawter International (ontwikkeling van drukinktharsen) , werkte ze meer dan 20 jaar bij een grote drukinktleverancier als (Key) accountmanager, waar niet alleen de commerciële maar ook de technische aspecten steeds nauwgezet opgevolgd werden.
Op die manier deed ze zowel ervaring op in coldset, heatset, smallbaanrotatie en sheetfed en dit in verschillende toepassingsgebieden, zowel commercieel drukwerk, publicatie als labels en verpakking. Veerle bouwde hierbij ervaring op met gekende uitdagingen zoals kleurbeheer, duurzaamheid en voedingscontact. Ook werkte ze mee aan IWT-projecten rond migratieaspecten van bedrukte materialen.