Spanningsvelden tussen creativiteit en digitaal printen

EVENEMENT – De organisatoren van ‘Pure Digital – The digital print show Amsterdam’ deden onlangs onderzoek naar veranderingen in creativiteit onder invloed van digitale printtechnologie. Wat zijn de conclusies?

De eerste vraag uit het interessante maar in omvang betrekkelijk kleine onderzoek(download PDF, 4MB) was: ‘Wat is de grootste stimulans voor groei en toepassen van digitale printtechnieken?’. Volgens de antwoorden uit het onderzoek bleek dat vooral het veranderende behoeftepatroon van consumenten de sturende factor is in meer gepersonaliseerde- en creatieve toepassingen.  Daarnaast blijken creatieven hogere eisen te stellen aan papieren uitingen, om met print meer indruk te kunnen maken. Dat blijkt overigens ook al uit alle nabewerkingstechnieken die de meeste high-end printerfabrikanten tegenwoordig als opties aanbieden binnen hun toner- en/of inkjet systemen.

Tijdens event in Amsterdam van 17-19 april wordt het onderzoek diepgaand besproken

Toepassingen

Print Pakt event tijdens Dutch Design Week liet al vele creatieve toepassingen zien

Ook werd gevraagd naar de meest kansrijke toepassingen waarbinnen ‘digitaal’ het hards zou kunnen groeien. Het was dus niet opvallend dat ‘gewoon’ commercieel- en document printproducties het minste werden genoemd. Daar tegenover stond dat decoratief printen verreweg het meest werd genoemd, gevolgd door point-of-sale in de retail branche gevolgd door verpakkingstoepassingen. In het decoratieve segment worden vooral toepassingen genoemd, die niet of nauwelijks mogelijk zouden zijn met conventionele druktechnieken. Dit vanwege formaat en substraat beperkingen voor zowel wand- als vloertoepassingen.

Onderzoeker Marcus Timson: ‘The Future is Digital Print 4.0’

Nog steeds relatief kleine markt

Digitaal vertegenwoordigt nog steeds een relatief klein deel van de wereldwijde omvang van druk t.o.v. print in al zijn vormen. Het onderzoeksteam onderzocht de oorzaak van dit feit. Op deze vraag werden een paar opvallende reacties gegeven. Creatieven zouden de potentie van digitaal (nog) niet (voldoende) begrijpen, digitaal kan niet op tegen analoog in termen van oplages en kosten, drukkerijen met digitaal zijn nauwelijks in staat oplossingen te verkopen aan creatieven en de consumables in digitaal zijn (veel te) hoog geprijsd.

Nieuwe vormen van creatieve print uitingen passen prima in een crossmediale mix tussen digitale media

De kosten aspecten uit bovengenoemde reeks antwoorden komen voort uit ‘oud denken’. Printproducten worden nog altijd berekend als ‘kostenposten’, het totale plaatje van kosten en opbrengsten wordt vrijwel nooit op één plek uitgewerkt. Zelfs bij unieke gepersonaliseerde producten met een hoge kans op conversie wordt nog steeds naar de kosten per vel gekeken. Drukkerijen met digitaal missen vaak het totale plaatje om juist het rendement van een creatief- en/of gepersonaliseerd product voor te leggen. Maar ook opdrachtgevers hebben de neiging een druk/print bedrijf juist in die ‘hoek te drukken’. Het is daar juist heel makkelijk om de kosten van druk/print producties als een kale kostenpost af te bakenen.

Voorbeelden tonen mogelijkheden

Initiatiefnemer PURE digital Marcus Timson

De high-end printerfabrikanten herpositioneren zich al jaren. De verkoop van hardware, software en consumables vormen al lang niet meer de primaire marketing insteek om nieuwe klanten te benaderen. In toenemende mate richten zij zich veel meer op toepassingen voor eindgebruikers. Je ziet dan ook het beurslandschap op dit gebied flink veranderen. Klanten van druk/print bedrijven willen dus verrast worden met aansprekende voorbeelden waarmee een beter communicatie effect kan worden behaald. Eigenschappen van apparaten dragen daar dus niet meer aan bij.

Vakbeurzen verschuiven steeds vaker van technologie naar toepassingen en bereiken daardoor steeds vaker de eindgebruiker

Meer samenwerking

Samenwerking tussen creatie en productie wordt genoemd als belangrijkste motor om de groei in digitaal te realiseren. Dat is een flinke uitdaging, want de uitvoerende druk/print bedrijven zitten veelal niet in de keten waar de creatieven zich bevinden. Tegelijkertijd wordt ook het probleem van concurrentie met online genoemd als één van de problemen waarom digitaal niet sterker lijkt te willen groeien. De muren tussen print, online en creatief lijken onverminderd hoog te blijven. Toch zien verreweg de meeste deelnemers aan het onderzoek het digitale printsegment als belangrijkste aanjager om print als medium in de markt breder te positioneren. Doordat de eindgebruikers steeds meer eisen gaat stellen zal die mark uiteindelijk om buigen naar steeds meer creatieve- en gepersonaliseerde printuitingen.

Niet al te hoge verwachtingen

Toch is er maar een hele kleine groep die verwacht dat door de combinatie creatief en digitaal de printmedia markt met 15-20% zal groeien. Verreweg de meesten verwachten ‘slechts’ een omzetgroei tussen de 5-10%.

[avatar size=”300″]