Smart Displays

Voor de studenten is het geen eenvoudig jaar geweest: geen studentikoziteit, voornamelijk online-lessen en in heel het corona-beleid steeds als laatste aan de beurt. Het is toch een beetje irreëel dat de leeftijdsgroep waarvoor ze dit allemaal doorstaan hebben nu lekker op vakantie kan en zij moeten afwachten op hun eerste prik. Maar ook deze moeilijke tijden hebben de studenten er niet van weerhouden om prima werk te verrichten.

Steven Vermeulen, student aan de Arteveldehogeschool, heeft in samenwerking met VIGC een bachelor proef afgewerkt met als titel ‘Smart Displays’. Hiermee worden Point-of-Purchase (POP) displays bedoeld, die we in de Retail terugvinden om producten en promoties aan te prijzen. Centrale onderzoeksvraag hierbij is: hoe kunnen we deze statische bordkartonnen standen ‘slimmer’ maken? 

Je vindt in het werk terug hoe POP-displays gemaakt worden, een oplijsting van kandidaat-technologieën om hem slim te maken, met inbegrip van reeds op de markt voorhanden oplossingen, en tot slot een praktisch uitgewerkt voorbeeld. Veel leesplezier!

Fons Put
Fons begon zijn carrière als service engineer bij de KODAK Graphic Division in Brussel.
Na 2 jaar trad hij in de wereld van de kranten in de CONCENTRA groep: eerst als de
coördinator voor de afdeling "Imaging" en later als de grafische/technische specialist.

Sinds april 2006 is Fons senior consultant bij VIGC. In deze functie voerde hij talrijke
projecten op kleurmeting & normalisatie, publiceerde meerdere papers en doceert print professionals in de wereld van kleur.