Register in offset

Kan bij offsetdruk het papier veranderen van afmeting en zo registerprobleem veroorzaken?

Dat klopt inderdaad. Een van de eigenschappen van papier is de dimensiestabiliteit (ISO8266). Dit wordt uitgedrukt in % lengte- en breedteverandering tussen verschillende gradaties van vochtigheid (25% en 85% relatieve luchtvochtigheid).
De reden kan vochtwater bij het drukken zijn. Het kan zijn dat het papier te droog de pers ingaat, het water absorbeert en daardoor gaat drooglopen. De drukker gaat dan meer water geven en dat werkt negatief op het papier.

Dit kan een reden zijn waarom er registerproblemen opduiken bijvoorbeeld als erna een verso moet gedrukt worden.

Daarom wordt er altijd aangeraden om papier zoveel mogelijk te acclimatiseren en enkele dagen voor druk al in de drukkerij te zetten. Het handhaven van juiste relatieve vochtigheid van papier is essentieel. Tijdens het vervoer van groothandel naar gebruiker of intern van magazijn naar drukafdeling, kunnen temperatuurverschillen ontstaan. Men dient het papier geleidelijk te laten acclimatiseren aan de temperatuur van de verwerkingsruimte.

Het papier heeft best een vochtgehalte van ongeveer 4% tot 6% bij een kamertemperatuur van 20-22°C en een relatieve luchtvochtigheid van ongeveer 45-60%. 

Uiteraard is de looprichting van het papier ook altijd belangrijk.