Pulp- en papierproducenten maken balans op van investeringen in klimaatmaatregelen

CEPI heeft het rapport REINVEST2050 gepresenteerd over schonere investeringen voor de pulp- en papierindustrie. Het is alweer de vierde editie in de reeks. Deze publicatie toont 15 succesvolle projecten om koolstofuitstoot te verminderen die de afgelopen twee jaar in heel Europa zijn voltooid.

Sinds 2005 is de CO2-uitstoot van de pulp- en papiersector met 36% verminderd. Door fossiele producten te vervangen, verlagen de Europese bosbouwindustrieën de totale uitstoot van de EU met naar schatting 410 miljoen ton CO2 per jaar. Het equivalent van het van de weg halen van 85 miljoen auto’s – of het volledige wagenpark dat in Duitsland en Italië is geregistreerd. 

De 4e editie van REINVEST2050 biedt een glimp van hoe dat wordt gedaan, door middel van een verzameling getuigenissen van de verhuizers en shakers in pulp en papier. Deze hebben allemaal met succes gemeen dat ze erin geslaagd zijn de uitstoot van papierfabrieken te verminderen of producten te ontwikkelen die alternatieven bieden voor goederen op basis van fossiele brandstoffen, wat bijdraagt ​​aan de vergroening van de economie van de EU . 

Download het rapport.

Blokboek.com
Dit artikel werd één op één overgenomen van www.blokboek.com