Procedure KMO-portefeuille

De factuur wordt rechtstreeks naar uw boekhoudafdeling verstuurd. Deze studie kan betaald worden via een KMO-portefeuille, waarmee KMO’s gevestigd in het Vlaamse Gewest een subsidie van de overheid kunnen krijgen.

Voor meer informatie en voor het aanvragen van steun:
http://www.kmo-portefeuille.be

Opgelet: Vooraleer u subsidie kunt aanvragen moet u zich registreren bij de KMO-portefeuille, de procedure voor deze registratie kunt u hieronder vinden. U heeft slechts 14 kalenderdagen om uw dossier bij KMO-portefeuille in te dienen, te rekenen vanaf de startdatum van het project! Deze termijnen worden door KMO-portefeuille zéér strikt gecontroleerd, indien de termijn overschreden is, wordt uw aanvraag niet meer aanvaard en vervallen de subsidies. Na de goedkeuring van het dossier heeft u 30 kalenderdagen de tijd om het verschuldigde bedrag te storten aan Sodexo. Ook indien deze termijn overschreden wordt, vervalt de subsidie en moet u dus het volledige bedrag zelf betalen!

Om de nodige subsidies aan te vragen heeft u het volgende erkenningsnummer nodig:

Advies: DV.A104813

Informatie voor het aanvragen van subsidie via KMO-portefeuille
(KMO’s gevestigd in het Vlaamse Gewest).

Met de KMO-portefeuille kan een KMO die in het Vlaamse Gewest gevestigd is jaarlijks tot 15.000 euro steun ontvangen. Voor opleiding, advies en advies internationaal ondernemen bedraagt de tussenkomst 50 %, voor technologieverkenning zelfs 75 %.

Opgelet: voor de KMO-portefeuille gelden zéér strikte deadlines voor de formaliteiten. Als één deadline wordt overschreden, vervalt de ganse subsidie en dient u het volledige bedrag zelf te betalen!

Vooraleer een subsidie aangevraagd kan worden moet u zich als firma registreren op volgende website www.kmo-portefeuille.be. Pas daarna kan een subsidie voor een advies, voor een opleiding aangevraagd worden.

Werkwijze op de website KMO-portefeuille.be

 1. Registreer uzelf persoonlijk (via de menubalk rechts bovenaan ‘registreren’).
 2. Kies registratie als applicatiegebruiker:
  Via uw persoonlijk federaal token of uw e-ID (elektronische identiteitskaart).
 3. Meld u aan via de menubalk rechts bovenaan. Uw naam verschijnt links bovenaan de website.
 4. Registreer uw onderneming via ‘mijn profiel’ bovenaan in de rode menubalk.
 5. Meld uw onderneming aan via ‘aanmelden als onderneming’ in de menubalk rechts.
 6. Vraag uw subsidie aan: kies in de linker navigatie ‘KMO-portefeuille’.

Aanvragen van een KMO-portefeuille

 1. Overeenkomst (voor adviesverlening) tekenen met of inschrijven (voor seminaries) bij VIGC (erkende dienstverlener).
 2. Doe uw subsidieaanvraag via de website www.kmo-portefeuille.be.
  1. Ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties.
  1. VIGC bevestigt deze prestatie

VIGC (dienstverlener) bevestigt de aanvraag.

 1. U ontvangt een mail met de vraag om het eigen aandeel van het totaalbedrag te storten aan Sodexo.
 2. U stort de eigen bijdrage in de elektronische portefeuille door middel van een storting aan Sodexo.
  1. Binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging van VIGC.
  1. De Vlaamse overheid vult de elektronische portefeuille aan.

U betaalt VIGC met uw elektronische portefeuille via www.kmo-portefeuille.be.

Evaluatie van de prestaties van VIGC

 • Opleiding

Nadat u VIGC heeft betaald via de elektronische portefeuille, krijgt u de mogelijkheid VIGC te evalueren.

 • Technologieverkenning

Alvorens het saldo aan VIGC te betalen via de elektronische portefeuille, wordt u gevraagd akkoord te gaan met de verslagfiche ingevuld door VIGC. Daarnaast zal u ook gevraagd worden om VIGC te evalueren.