Procedure KMO-portefeuille

Voor meer informatie en voor het aanvragen van steun:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Opgelet: Vooraleer u subsidie kunt aanvragen moet u zich registreren bij de KMO-portefeuille, de procedure voor deze registratie kunt u hieronder vinden. U heeft slechts 14 kalenderdagen om uw dossier bij KMO-portefeuille in te dienen, te rekenen vanaf de startdatum van het project! Deze termijnen worden door KMO-portefeuille zéér strikt gecontroleerd, indien de termijn overschreden is, wordt uw aanvraag niet meer aanvaard en vervallen de subsidies. Na de goedkeuring van het dossier heeft u 30 kalenderdagen de tijd om het verschuldigde bedrag te storten aan Sodexo. Ook indien deze termijn overschreden wordt, vervalt de subsidie en moet u dus het volledige bedrag zelf betalen!

Om de nodige subsidies aan te vragen heeft u volgende erkenningsnummer nodig:

Advies: DV.A104813

Opleiding: DV.O101579

Met de KMO-portefeuille kan een KMO die in het Vlaamse Gewest gevestigd is jaarlijks steun ontvangen. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7 500 € steun.

Opgelet: voor de KMO-portefeuille gelden zéér strikte deadlines voor de formaliteiten. Als één deadline wordt overschreden, vervalt de ganse subsidie en dient u het volledige bedrag zelf te betalen!

Vooraleer een subsidie aangevraagd kan worden moet u zich als firma registreren op volgende website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen/registratie-van-een Pas daarna kan een subsidie voor een advies, voor een opleiding aangevraagd worden.

Subsidies aanvragen

 • Je schrijft je in voor een opleiding of ondertekent een adviesovereenkomst bij een geregistreerd dienstverlener.
 • Doe uw subsidieaanvraag via de website.
  • Ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding of de adviesverlening.
 • Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van onze financiële partner Sodexo. 
  • Ten laatste 30 kalenderdagen na je online aanvraag moet het geld op de kmo-portefeuille rekening staan. Let er op dat je de stortingsgegevens (inclusief mededeling) exact overneemt. Hou er rekening mee dat je bank enkele dagen verwerkingstijd nodig heeft.
 • Agentschap Innoveren & ondernemen stort je subsidie eveneens op deze rekening.
  • Wanneer je storting tijdig en correct op de rekening bij Sodexo staat, maakt de Vlaamse overheid de subsidie eveneens over naar deze rekening. Je ontvangt hiervan een melding per e-mail. Opgelet, de totaalsom wordt op dit moment nog niet betaald aan je dienstverlener.
 • Jij of je medewerking volgt de opleiding of krijgt advies.
 • Je ontvangt de factuur en betaalt online via de kmo-portefeuille.
  • Wanneer je dienstverlener je een factuur stuurt, kan je via de website opdracht geven om deze via je kmo-portefeuille rekening te laten betalen.