Print verbindt

We worden de laatste maanden overspoeld door digitale communicatie. Of het nu gaat over online commerciële aanbiedingen, infosessies, vergaderingen of events, de hoeveelheid aan mails en sociale mediaberichten is niet meer te tellen. Ik vraag me dan ook echt af hoe effectief de huidige manier van digitaal communiceren is?

De slinger slaat door

Het is net alsof bij (maatschappelijke) veranderingen de neiging steeds aanwezig is om in uitersten te vervallen. Na een aarzeling ten gevolge van de gewijzigde situatie, heeft iedereen ineens ‘het licht gezien’ en wordt er massaal overgeschakeld naar een nieuw soort ‘normaal’. De early adaptors komen hier meestal een tijdje mee weg. Maar al snel treedt er verzadiging op.

Ik spreek uit ervaring door te zeggen dat we bij VIGC vorig jaar heel snel de omschakeling naar een digitaal aanbod hebben kunnen realiseren. En we waren daar heel succesvol in. Onze #inuwkot kennissessies werden massaal bekeken. En ook onze eerste reeks van virtuele beursvloeren werden net als Het Congres en BOPE massaal gevolgd.

Naarmate de tijd verstreek, werd het echter al snel duidelijk dat opeens iedereen zich online ging manifesteren en zijn plaats in de virtuele wereld begon op te eisen. Allemaal goed en wel, tot je als ontvanger van al die communicatie, op een bepaald moment het bos door de bomen niet meer ziet. En ik heb heel sterk het gevoel dat we daar nu aanbeland zijn!

Print als rustpunt

Ik ben er dan ook meer dan ooit van overtuigd dat wij als grafische sector voor een stuk kunnen bijdragen aan een tegenbeweging. Drukwerk is dan ook heel effectief als communicatiemiddel. Bovendien kan door het juist inzetten van onze hoogtechnologische drukwerkprocessen en -technologieën op een heel duurzame manier geproduceerd worden. Denk alleen nog maar aan wat o.a. personalisatie zou kunnen betekenen op dat vlak.

De efficiëntie en impact van drukwerk zijn bovendien ook veel groter dan deze van digitale communicatie. Deze laatste is dan ook heel vluchtig. Drukwerk valt op in de ruis die digitale communicatie vandaag de dag dikwijls is. Neem daarbij ook nog eens het tactiele en het psychologisch aspect van drukwerk en we zijn er!

Creativiteit

Iedereen die ook maar enig commercieel gevoel heeft binnen onze sector moet zich bewust zijn van de sterke positie die fysieke communicatie inneemt. We moeten samen vooroordelen over onze sector ombuigen naar creatieve oplossingen waarbij print als waardevol en eigentijds wordt ervaren.

Ik zie dit als een collectieve verantwoordelijkheid die moet starten vanuit ieder individu dat werkzaam is binnen onze sector. Een bottom up benadering en veel creativiteit kunnen hopelijk de rust en effectiviteit in onze manier van communiceren terugbrengen en zo de slinger iets meer laten doorslaan in het voordeel van drukwerk. Ik ben er in ieder geval klaar voor.

Jos Steutelings
Jos heeft als prepressverantwoordelijke en business proces manager 18 jaar ervaring opgebouwd in de mediasector bij Concentra en Mediahuis. Hij startte in 2014 bij VIGC als senior innovation consultant. In deze functie startte hij het web-to-print project mee op. Sinds april 2019 heeft Jos de leiding van VIGC overgenomen.
Expertisedomeinen waarvoor Jos bij het VIGC kan worden aangesproken zijn: online print, workflow optimalisatie, proces audits, changemanagement, projectmanagement en innovatietrajecten.