Praktijk 3: onder welk licht bekijk je kleurwaaiers (Pantone, NCS,…)?

  1. Sluit de fotospectraalmeter aan op de computer waarop je de Argyll-folder hebt bewaard.
  2. Positioneer de fotospectraalmeter met de meetopening in de richting van de lichtbron (omgekeerd houden)
  3. Meet de lamp op via ‘Argyll_V2.1.2/bin/spotread -e’, bewaar via ‘s’ en daarna een documentnaam (.txt gebruiken) in te geven.
  4. Upload het bestand met vermelding van de lampaanduiding (bijvoorbeeld “kantoor” of “lichtkast”).
  5. Na analyse sturen we je een evaluatie van de lichtbron.
Geen velden gevonden.