PROJECT PDF/X-4 4 ALL

De uitdaging

PDF is al geruime tijd het voornaamste bestandsformaat voor uitwisseling van drukklare bestanden. Maar er wordt voornamelijk gewerkt volgens de PDF/X-1a standaard, die al vrij oud is en bepaalde ‘modernere’ features niet ondersteunt. Daardoor kunnen er fouten optreden, bv. delen van een beeld die plots van kleur veranderen, fouten die niet zouden voorkomen indien er met een recentere versie, PDF/X-4, zou gewerkt worden. Problemen die steeds tot economische schade leiden: herdruks en commerciële kortingen.

Om de ganse grafische industrie en haar klanten te doen overschakelen naar PDF/X-4 is er een ‘big bang’ nodig, waarbij er massaal wordt overgestapt. Om dit te mogelijk te maken, heeft de sector, en zeker de innovatievolgers binnen de sector, nood aan informatie, tools en begeleiding.

Binnen dit project zijn deze voorzien:

  • Sensibiliseringstools (waarom u PDF/X-4 zou moeten gebruiken), aanleverspecificaties en standaard instellingen voor de meest gebruikte softwares
  • Testfiles (voor de productieworkflow van grafische bedrijven, maar ook voor PDF viewers)
  • Laagdrempelige ondersteuning
  • Infosessies, seminaries en ExpertenNetwerken voor kennisdeling

De primaire doelgroep zijn drukkerijen en prepressbedrijven, goed voor voor 1001 ondernemingen, 11.791 werknemers en een omzet van 2,795 miljard euro. Daarnaast richt het project zich ook op de klanten van grafische bedrijven: designers, uitgevers, …

Het doel

Het beoogde resultaat is dat het percentage aan jobs met inktreductie dmv een ICC-profiel die bij verpakkingsdrukkerijen binnenkomen, significant zal stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Doelstelling is dat aan het einde van dit VIS iv-traject minstens 66% van de verpakkingsdrukkerijen (215 bedrijven) inktreductie gebruikt en ook aanbeveelt aan de designers waar men mee werkt.

De directe economische impact is het verlagen van de inktkosten. Een besparing van 20% op een totale inktkost van 87,5 miljoen euro/jaar, goed voor 17,5 miljoen euro/jaar besparing, is haalbaar. Maar ook het voorkomen van afgekeurde orders door het overzetten van inkt (8,75 miljoen euro/jaar) is een directe economische return. Daarnaast is ook het vermijden van mogelijke recalls van producten een belangrijk economische en maatschappelijke impact.

Indien op de correcte manier toegepast is het gebruik van inktreductie een eenvoudige technologische ingreep met onmiddellijk resultaat. De uitdaging is om alle spelers te overtuigen om het te gebruiken en op een correcte manier, om hen te leren het op een correcte manier te gebruiken.

De concrete doelstelling van dit project is een massale overschakeling van de grafische industrie naar PDF/X-4, met volgende KPI’s:

  • 75% van de grafische bedrijven aanvaardt aan het einde van het project PDF/X-4 files
  • 60% van deze bedrijven stelt instructies en settings ter beschikking van haar klanten.

De economische impact situeert zich in een hogere interne efficiëntie en het vermijden van faalkosten die te wijten zijn aan het werken met PDF/X-1a. Beide verhogen de competitiviteit van de doelgroepbedrijven.