Project
PDF/X-4 4 ALL
&nbsp
De uitdaging

PDF is al geruime tijd het voornaamste bestandsformaat voor uitwisseling van drukklare bestanden. Maar er wordt voornamelijk gewerkt volgens de PDF/X-1a standaard, die al vrij oud is en bepaalde ‘modernere’ features niet ondersteunt. Daardoor kunnen er fouten optreden, bv. delen van een beeld die plots van kleur veranderen, fouten die niet zouden voorkomen indien er met een recentere versie, PDF/X-4, zou gewerkt worden. Problemen die steeds tot economische schade leiden: herdruks en commerciële kortingen.

Om de ganse grafische industrie en haar klanten te doen overschakelen naar PDF/X-4 is er een ‘big bang’ nodig, waarbij er massaal wordt overgestapt. Om dit te mogelijk te maken, heeft de sector, en zeker de innovatievolgers binnen de sector, nood aan informatie, tools en begeleiding.

Binnen dit project zijn deze voorzien:

  • Sensibiliseringstools (waarom u PDF/X-4 zou moeten gebruiken), aanleverspecificaties en standaard instellingen voor de meest gebruikte softwares
  • Testfiles (voor de productieworkflow van grafische bedrijven, maar ook voor PDF viewers)
  • Laagdrempelige ondersteuning
  • Infosessies, seminaries en ExpertenNetwerken voor kennisdeling

De primaire doelgroep zijn drukkerijen en prepressbedrijven, goed voor voor 1001 ondernemingen, 11.791 werknemers en een omzet van 2,795 miljard euro. Daarnaast richt het project zich ook op de klanten van grafische bedrijven: designers, uitgevers, …

Het doel

De concrete doelstelling van dit project is een massale overschakeling van de grafische industrie naar PDF/X-4, met volgende KPI’s:

  • 75% van de grafische bedrijven aanvaardt aan het einde van het project PDF/X-4 files
  • 60% van deze bedrijven stelt instructies en settings ter beschikking van haar klanten.

De economische impact situeert zich in een hogere interne efficiëntie en het vermijden van faalkosten die te wijten zijn aan het werken met PDF/X-1a. Beide verhogen de competitiviteit van de doelgroepbedrijven.