Optimistisch navigeren door de inkjetmarkt

In Duitsland wordt het jaarlijkse Online Print Symposium georganiseerd, de Benelux kent het Benelux Online Print Event. De Amerikanen kiezen voor nog meer verdieping door met de jaarlijkse Inkjet Summit de ontwikkelingen rondom inkjet centraal te plaatsen. Dit jaar werd de 12e editie gehouden in Orlando in Florida.

Gecompliceerd jaar

Ondanks het enthousiasme over de ontwikkelingen rondom inkjet noemde Boer de huidige wereld van inkjet ook gecompliceerd: “Het aantal variabelen waarmee bedrijven te maken krijgen is enorm groot.” Anderzijds benadrukte Boer dat op operationeel gebied de kinderlijke eenvoudigheid van de bediening van grote inkjet systemen het traditionele vakmanschap bijna overbodig maakt. “Het gebrek aan gekwalificeerd personeel om een offsetpers te bedienen blijft echter een aanhoudend probleem.”

Fig 2. Marco Boer van I.T. Strategies opende als ‘conference chair’ het driedaagse evenement.

De altijd 5 centraal staande thema’s van de Inkjet Summit

Prijzen grondstoffen blijven problematisch

Boer merkte op dat de huidige relatieve rust omtrent papierprijzen een tijdelijk verschijnsel is. Hij verwacht dat de prijzen in de komende vijf tot toen jaar nog fors zullen toenemen, zelfs verdubbelen. Daarmee wordt print in plaats van een ‘commodity’ een luxe artikel. “Drukwerk met een lage relevantie voor de doelgroep zal daardoor volledig verdwijnen, alleen drukwerk met aantoonbare toegevoegde waarde zal blijven bestaan en de markt domineren.”

Ook porto- en vervoerskosten zullen hun weerslag krijgen op de distributie. En die kosten zullen dan ook zeker worden bezien in de relatie met de wereldwijde drang naar meer duurzame communicatie. Segmenteren en personaliseren zullen dan de meerwaarde moeten gaan aantonen, vooral ook ten opzichte van digitale communicatie alternatieven. Boer ging niet in op de zo vaak gedachte duurzaamheid van digitale communicatiemiddelen, die vaak ten onrechte worden gezien als ‘schoon’.

Traditionele businessmodellen in de branche ‘kapot’

Boer zei dat het einde van traditionele businessmodellen nu al (soms sluipend) in de industrie wordt gevoeld. ‘Traditioneel commercieel drukwerk’ zal qua volumes in de komende jaren verder afnemen. Volume- en schaalgrootte, een model waar vele bedrijven groot mee zijn geworden, zullen steeds minder belangrijk worden, hetgeen vooral de traditionele offsetmarkt zal raken.

Boer: “Drukwerk waar we niet buiten kunnen, zal overleven, het scheppen van een emotionele band tussen verzender en ontvanger staat daarbij centraal.”

19% minder inkomsten na corona-pandemie

Boer stelde dat de sector ‘over het geheel genomen’ ca. 19% van zijn inkomsten heeft verloren sinds de corona-pandemie. Zonder de details te onderbouwen zei hij dat die afname hoofdzakelijk binnen offset omgevingen werd gevoeld. Toch wordt tot op heden slechts 10% van ‘het volume’ digitaal geproduceerd. Hij verwacht een groei tot ca. 30% in 2028, dus nog steeds zullen conventionele productietechnieken de overhand houden.

Of er bij de huidige 10% al gesproken kan worden van een omslagpunt, is niet duidelijk, al stelt Boer dat dat dit jaar wel al het geval is.

Dapper zijn om je businessmodel nu onder de loep te nemen

“Om je positie te verbeteren kan ik slechts het advies geven om je businessmodel te richten op opdrachten met een hoge toegevoegde waarde voor de uiteindelijke eindgebruiker. Ik erken dat zo een opgave niet eenvoudig zal zijn en ook niet in een paar weken of maanden kan worden gerealiseerd.”

Paneldiscussie: met succes overgestapt van offset naar inkjet

Paneldiscussies zijn een geliefde ‘onderbreking’ na een reeks lezingen. Auteur Toni McQuilken van Printing Impressions koos voor het panel onder moderatie van Barb Pellow, manager van Pellow & Partners.

Fig. 3. Barb Pellow (links), manager van Pellow & Partners, modereerde een panel over inkjet efficiëntie en winstgevendheid. Ze werd vergezeld door (vanaf links) Don Kirkland, president van ArborOakland; Johnathan Wallace, president van Wallace Graphics; Tonya Spiers, president en eigenaar van Knight Abbey; en Jason Fonner, vicepresident van Forge.

De overeenkomst van de vier panelleden was dat ze allemaal ingezien hebben dat ze met groot succes de overstap van offset naar inkjet hebben gemaakt en dat ze hun omzet hebben zien toenemen met cijfers die ze voor onmogelijk hielden.

Toni McQuilken schreef: ‘Enkele hoogtepunten van het panel waren dat productie-inkjet echte resultaten oplevert voor bedrijfseigenaren, door de snelheid, kwaliteit, time-to-market en winstgevendheid van deze printers te verbeteren, om nog maar te zwijgen van het openen van nieuwe zakelijke mogelijkheden. Bedrijven die investeren in inkjet moeten echter een aantal dingen in gedachten houden, zoals de afwerking die naast de inkjetapparatuur komt, de software-infrastructuur en de algehele workflow die moet worden aangepast aan een heel ander type printmentaliteit’.

Natuurlijk kon AI ook hier niet ontbreken

In de laatste sessie van dag één kwam Pat McGrew, directeur van McGrewGroup, het podium op om een overzicht te geven van kunstmatige intelligentie en de impact ervan – zowel nu als in de toekomst – op de printindustrie. Terwijl sessies later in de Inkjet Summit meer in detail zullen gaan, gaf McGrew de aanwezigen een goede blik op wat alle verschillende termen betekenen die we horen rondstrooien en hoe ze kunnen worden toegepast op commercieel drukwerk in het algemeen en inkjetproductie in het bijzonder.

Een paar dingen die je kunt meenemen uit haar sessie waren de realisatie dat elke grote inkjetleverancier al enige tijd geleden een vorm van machine learning in zijn aanbod heeft opgenomen. Deze technologieën worden steeds geavanceerder, maar of je het nu weet of niet, AI is al aanwezig in menige productie omgeving. Ten tweede dat sommige van de opkomende, geavanceerde tools een zegen zullen zijn voor sommige onderdelen van de printproductie, zoals workflow en gegevensanalyse. Tot slot drong ze er bij de aanwezigen op aan om uit te kijken naar AI-tools op al hun software- en hardwareplatforms en innovatieve manieren te vinden om ze te gebruiken. Duidelijk een onderdeel van het advies van Boer om businessmodellen eens goed onder de loep te nemen.

Fig 4. Pat McGrew, directeur van McGrewGroup