Onderzoek Pro Carton: karton minimaal 25 keer te recyclen

Pro Carton is de Europese Vereniging van Karton- en Kartonfabrikanten. Het hoofddoel is het promoten van het gebruik van karton en vouwkarton als een economisch en ecologisch evenwichtig verpakkingsmedium.

De leden van Pro Carton zijn de grootste bedrijven in Europa op het gebied van de productie en verwerking van karton. Het is de passie van de organisatie om de verpakkingsindustrie te leiden op de weg naar circulariteit.

“Papier- en kartonvezels zijn veel duurzamer dan men voordien veronderstelde”, verklaart Winfried Muehling, algemeen directeur van de Europese federatie
Pro Carton.

Op basis van die passie is onlangs een studie afgerond naar het mogelijke aantal keren dat karton herbruikt kan worden voor verschillende doeleinden. Uit die studie (PDF) blijkt dat dat minimaal 25 keer zou kunnen.

Bron: website Pro Carton.

Blokboek.com
Dit artikel werd één op één overgenomen van www.blokboek.com