Nieuwe samenwerkingen bij VIGC

VIGC bekleedt een speciale positie binnen het grafische landschap in België en Nederland. Als non-profit onafhankelijk innovatiecentrum en netwerkorganisatie wordt er constant gezocht naar nieuwe samenwerkingen. Dit met één doel voor ogen: de sector kwalitatief informeren over technologie, workflows, processen en nieuwe businessmodellen.

Wij zijn dan ook heel trots dat we ondanks de moeilijke economische omstandigheden toch mooie samenwerkingen kunnen opzetten om zo onze grafische sector te ondersteunen op vlak van innovatie.

#Industriepartnerschap Agoria-Sirris

Zo maakt VIGC sinds juli 2020 samen met 16 andere partners – die met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) hun expertise bundelen om de groei en innovatie van de Vlaamse industrie te stimuleren – deel uit van een nieuw #industriepartnerschap.

Binnen dit partnerschap wordt er rond drie grote thema’s gewerkt: digitalisering, duurzaamheid en Industrie 4.0. Uniek aan deze samenwerking is dat er over de sectorgrenzen heen wordt gekeken en zo makkelijker best practices kunnen uitgewisseld worden.

Zo zijn de ‘Lerende Netwerken’ rond een nieuw kleurbeheersysteem (iccMax), automatisatie en inline metingen en Printend Electronics het rechtstreeks gevolg van deze samenwerking.

Maar ook de SWAiP-Scan (Smart Workflow Automation in Print) die via een uitgebreide vragenlijst de digitale maturiteit van een grafisch bedrijf in kaart brengt, valt onder dit partnerschap. Deze initiatieven worden voor 70% gesubsidieerd door VLAIO en brengen innovatie op die manier op een heel laagdrempelige (mankracht maar ook financieel!) manier naar het grafisch bedrijf.

PaperPackSkills ondersteunt VIGC-trainingen

Sinds April 2021 is er een akkoord tussen het sectorfonds PaperPackSkills van de papier- en kartonbewerking (Indufed) – PC136 / PC222 en VIGC om VIGC-initiatieven actief te ondersteunen. Op die manier kunnen bedrijven die onder de desbetreffende paritaire comités vallen hun deelnamekosten geheel of gedeeltelijk recupereren.

Deze regeling geldt o.a. voor:

  • Het volledige VIGC open trainingsaanbod. Ben je als bedrijf VIGC-lid dan betaalt het sectorfonds PaperPackSkills mogelijks het volledige bedrag van de halve dag of dagopleiding terug. Ben je geen VIGC-lid dan moet je zelf nog 50€ bijdragen aan een opleiding.
  • Voor de VIGC-consultancy wordt er mogelijks een tegemoetkoming van 50% voorzien.

­­­Ben je niet zeker of jouw bedrijf in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

Samenwerking Nederlandse KVGO

De Nederlandse sectorfederatie KVGO heeft de ambitie om zijn leden in de toekomst actief te informeren binnen het ondernemersdomein en wil dit thema in samenwerking met o.a. VIGC gaan vormgeven. De goede contacten die tussen KVGO en VIGC gedurende de voorbije jaren zijn opgebouwd, krijgen vanaf eind mei 2021 dan ook concreet vorm.

VIGC organiseert een eerste reeks van 4 sessies rond colour management. Voorlopig zal het een online initiatief zijn. Maar het is zeker ook de bedoeling om actief (en fysiek) de Nederlandse grafische markt laten kennis te maken met onze manier van werken en onze initiatieven rond innovatie en ondernemerschap.

Verdere initiatieven worden verder ontwikkeld en zullen weldra aangekondigd worden.

En verder …

Uiteraard blijven we zoals in het verleden ook nauw samenwerken met Grafoc het Sector- en Vormingsfonds voor de arbeiders uit de Printmedia industrie (PC 130) voor de Vlaamse Gemeenschap. Opleidingen voor arbeiders in Paritair Comité 130 (PC 130) kunnen via GRAFOC gesubsidieerd worden, goed voor 35 tot 50% van de opleidingsfactuur.

Verder werken we nauw samen met het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) dat hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid is voor alle ondernemers in Vlaanderen. Zij stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. De ‘klassieke initiatieven’ waar wij vanuit VIGC dikwijls naar verwijzen zijn de KMO-portefeuille of de groeisubsidie.

Conclusie

Samenwerken is en blijft heel belangrijk. Dit geldt voor alle sectoren, de grafische sector in het bijzonder en dus ook voor een sectorspecifieke organisatie als VIGC. Wij zijn er voor jullie beste ondernemers!

Hebben jullie vragen of suggesties aarzel dan zeker niet en neem contact met ons op.

Jos Steutelings
Jos heeft als prepressverantwoordelijke en business proces manager 18 jaar ervaring opgebouwd in de mediasector bij Concentra en Mediahuis. Hij startte in 2014 bij VIGC als senior innovation consultant. In deze functie startte hij het web-to-print project mee op. Sinds april 2019 heeft Jos de leiding van VIGC overgenomen.
Expertisedomeinen waarvoor Jos bij het VIGC kan worden aangesproken zijn: online print, workflow optimalisatie, proces audits, changemanagement, projectmanagement en innovatietrajecten.