Nieuwe certificaathouders “Color management – standaardisatie in druk & print”

Klanten verlangen kwalitatief drukwerk en hoe kan je dit beter aantonen dan met het onafhankelijke certificaat “Color management – standaardisatie in druk & print”. De accreditatie hiervoor wordtverleend door SCGM (Stichting Certificatie GrafiMedia) waarbij het VIGC de technische analyse uitvoert. Ook dit jaar konden we met Kapsenberg van Waesberge (Rotterdam),  Kampert-Nauta (Oss), Wilco (Amersfoort), Scholma Print & Media (Bedum) en Van de Ridder druk & Print (Nijkerk) nieuwe certificaathouders verwelkomen.

Certificaat ‘Color Management – Standaardisatie in druk en Print’

Het VIGC en SCGM bieden sinds 2006 een kwaliteitscertificaat aan voor druk -en printprocessen. Hiermee bewijst de certificaathouder dat hij in staat is drukwerk te produceren dat beantwoordt aan de kwaliteitsverwachtingen van de klant. De procedure bestaat uit volgende stappen:

Design/Prepress

He gebruikte kleurprofiel bij de aanmaak van een drukopdracht bepaalt de doelkleuren voor de drukkerij. Veelgebruikt zijn hier o.a. de kleurprofielen Fogra39 (ISO Coated v2) en Fogra51 (PSOcoated_v3). Het VIGC maakt een testvorm aan op basis van het gekozen kleurprofiel. Meer achtergrondinformatie over beide kleurprofielen vind je hier.

Doelwaarden & toleranties voor het beoordelen van de drukopdracht.

Op basis van het gekozen kleurprofiel ontvangt de drukkerij doelwaarden en toleranties voor het uitvoeren van de drukopdracht. Hiermee kan men aan de slag om het drukproces te optimaliseren.

Drukken.

Van de testvorm dienen nu 20 opéénvolgende goed-voor-druk exemplaren afgedrukt te worden. Belangrijk is dat kleurregisters, inkt -en vochtgeving optimaal zijn afgeregeld. Deze afdrukken vormen immers de basis voor de beoordeling van de drukprestatie.

Analyse in het VIGC-kleurlab.

Het gedrukte resultaat wordt opgemeten met een X-rite i1PRO3Plus fotospectraalmeter en worden detailrapporten en een overzichtsrapport opgesteld. Indien aan alle toleranties is voldaan, wordt het certificaat uitgereikt. Het certificaat is geldig voor een periode van 2 jaar met een tussentijdse controle na 1 jaar.

Ook een certificatie opstarten? Contacteer collega Veerle Vanpanteghem of Fons Put voor meer informatie.