MENTORSESSIES ‘Grafische Industrie 4.0’

Onder de titel ‘Grafische Industrie 4.0’ organiseert het VIGC een reeks mentorsessies onder leiding van Sander Jansen. Deze mentorsessies bestaan uit een aantal vooraf opgenomen thematische video’s die door Sander vakkundig worden ingeleid. Na elke video is er de mogelijkheid om vragen & opmerkingen te posten. De eerste sessie werd afgesloten met een praktische thuisopdracht.

In deel 1 lag de focus op het uitleveren van het drukwerk. Een bulk-producerend grafisch bedrijf tracht de drukpers zo efficiënt mogelijk in te zetten, met een minimum aan stilstand en zo kort mogelijke steltijden. Dit is een typevoorbeeld van een push-planning: in het magazijn is er een voortdurende opslag en uitlevering van drukwerkopdrachten. Daalt de vraag dan zal de drukkerij zijn capaciteit verminderen en drukwerk aan lagere prijzen op de markt moeten brengen.

Fig. Een grafische voorstelling van de verschillende opéénvolgende productiestappen van bulkproductie van drukwerk. Dit wordt in de vaktermen een push-planning genoemd. Grootste nadeel is de trage respons op wijzigingen van de markt: bij dalende vraag wordt de productiecapaciteit verminderd met verspilling van waardevolle drukcapaciteit tot gevolg.
Fig. Een grafische voorstelling van een aansturing vanaf de eindgebruiker: De productie wordt nu georganiseerd in functie van de marktvraag met als uiterste On-demand productie zonder enige buffervoorraad. Dit type wordt een ‘pull-planning’ genoemd.

In de sessie reikte Sander de tools aan om je workflow op dergelijke manier de organiseren. Dit dient te resulteren in een hogere leveringsbetrouwbaarheid met constante kwaliteit. Verder werden ook een aantal interessante vragen van de deelnemers behandeld: hoe past bijvoorbeeld een overstap van solvent-inkten naar UV-drogende inkten in het plaatje? Hoe is het gesteld met de vraag naar meer on-demand drukopdrachten en productie in het verre Oosten? Kortom een boeiende startsessie waarbij we reeds uitkijken naar het vervolg.

Fons Put
Fons begon zijn carrière als service engineer bij de KODAK Graphic Division in Brussel.
Na 2 jaar trad hij in de wereld van de kranten in de CONCENTRA groep: eerst als de
coördinator voor de afdeling "Imaging" en later als de grafische/technische specialist.

Sinds april 2006 is Fons senior consultant bij VIGC. In deze functie voerde hij talrijke
projecten op kleurmeting & normalisatie, publiceerde meerdere papers en doceert print professionals in de wereld van kleur.