Memorandum Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen 2024–2029

De wereld om ons heen is VUCA, wat staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity. Dit heeft een grote impact op onze economie, onze samenleving en onze planeet.

Hoe kunnen we ons hierop voorbereiden en succesvol blijven in de toekomst? Het antwoord is: meer impact creëren door excellentie in innovatie en ondernemerschap. Die impact moet leiden tot het duurzaam opkrikken van onze productiviteitsgroei. Dat laat op zijn beurt nieuwe investeringen toe. Die zijn vooral nodig in innovatie en infrastructuur, om de duurzame transities te realiseren. Dat is de sleutel om een VUCA-proof Vlaanderen te creëren.

VARIO stelde op 14 december 2023, tijdens een event met onder meer minister Jo Brouns in het Vlaams Parlement, haar vier ambities voor om de positie van Vlaanderen als één van de meest innovatieve regio’s ter wereld te behouden en via ondernemerschap ook te verzilveren.

  1. Geef innovatiebeleid het nodige leiderschap
  2. Stroomlijn de innovatiefinanciering
  3. Zorg voor meer innovatietalent
  4. Werk aan een duurzame en welvarende innovatie-economie

VIGC was als vertegenwoordiger van de Grafische Sector aanwezig en zag dat de meeste politieke fracties op dezelfde lijn zaten om open innovatie ook naar de toekomst toe te blijven omarmen. Over de manier waarop dit moet worden ondersteund vanuit de overheid, Top down of Bottom up, verschilden de meningen. Men was het dan weer wel eens dat onderwijs dé hefboom is en moet blijven om mee te kunnen blijven spelen aan de top van het innovatielandschap. We moeten daarbij de juiste omkadering creëren om ook van buitenlandse expertise gebruik te kunnen blijven maken op basis van uitwisselingen en kennisoverdracht allerhande.

VIGC onderschrijft het belang van innovatie en ondernemerschap en gelooft dat dit de basis is om nieuwe applicaties en bedrijfsprocessen binnen onze grafische sector verder uit te werken. Door onze samenwerking met VLAIO via COOCK+-projecten en het Industriepartnerschap zijn we bij VIGC goed geplaatst om binnen de grafische sector actief mee te werken aan de doelstellingen die VARIO in zijn memorandum benoemd.

Het volledige memorandum 2024-2029 kunnen jullie hier nalezen: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/62158

Jos Steutelings
Jos heeft als prepressverantwoordelijke en business proces manager 18 jaar ervaring opgebouwd in de mediasector bij Concentra en Mediahuis. Hij startte in 2014 bij VIGC als senior innovation consultant. In deze functie startte hij het web-to-print project mee op. Sinds april 2019 heeft Jos de leiding van VIGC overgenomen.
Expertisedomeinen waarvoor Jos bij het VIGC kan worden aangesproken zijn: online print, workflow optimalisatie, proces audits, changemanagement, projectmanagement en innovatietrajecten.