Lerend netwerk: automatisatie en inline-camera’s

‘Artificial intelligence’, ‘machine-learning’, ‘agile planning’, ‘digital twin’: het nieuwe industriële landschap wordt gekenmerkt door flink wat nieuwe begrippen. In de meest recente VIGC-opleiding ‘Introductie in Industrie 4.0”’ werden voorbeelden van bovenstaande begrippen in grafische productie toegelicht. Hierbij is de cruciale rol van inline-camera’s in automatisering en rapportering overduidelijk.

Fig. Inline- fotospectraalmeting voor consistente kleur.

In het concept van een ‘Lerend Netwerk’ wordt in een beperkte groep (maximum 15 deelnemers) de verschillende aspecten van inline-meting verkend. Dit in 5 thematische sessies die online (ZOOM) gevolgd kunnen worden. Hierbij worden de VIGC-consultants maar ook externe sprekers als expert ingezet. Ook het leren van elkaar binnen de groep en op die manier het uitbouwen van een netwerk, kan op langere termijn voor toegevoegde waarde zorgen.

Dit is een resultaat van het industrie-partnership dat het VIGC is aangegaan met technologiepartners Agoria en Sirris. Met goedkeuring van VLAIO zijn er in dit partnership activiteiten gepland om Vlaamse bedrijven naar een hoger technologisch niveau te tillen. Voor meer info over dit partnership zie: https://www.industriepartnerschap.be/over

Sessie 1: Industrie 4.0

Inline-camera’s zijn ontegensprekelijk verbonden met de introductie van ‘Industrie 4.0’ in onze bedrijven.  In de start-sessie van dit lerend netwerk introduceren we U in deze nieuwe industriële wereld: concepten als ‘Artificiële intelligence’, ‘machine-learning’, ‘agile planning’, ‘digital twin’ passeren de revue en toepassingen ervan in grafische productie worden toegelicht.

Spreker:

 • Fons Put – senior consultant VIGC
  • Evolutie in de industrie en de drukkerij
  • Principes van industrie 4.0: nieuwe vormen van programmeren, onderhoud, productieplanning.
  • Digitalisatie: gebruik voor ‘business intelligence’, personalisatie en ‘digital twin’.
  • Print 4.0: implementatie van industrie 4.0-features in grafische productiemachines.

Sessie 2: Automatisatie van het drukproces

Meer automatisering in grafische productie is een open deur intrappen: als we naar de evolutie in offsetdruk op vellen kijken, dan is er de gekende trend naar meer runs maar kleinere oplages. Om hier toch winstmarges te boeken is nood aan snelle opstart en minimalisatie van de inschiet. Elementen waar inline-camera’s uitermate geschikt voor zijn. In deze sessie bekijken we wat er geautomatiseerd kan worden op de drukpers & afwerking en bespreken we de impact van automatisatie op de organisatie in een drukkerij.

 • Overzicht sturingsparameters (register, kleur…)
 • Controle-elementen
 • Toepassingen in de conventionele (offset, flexo,) en digitale (inkjet, toner) drukpers
 • Hardware
 • Inbouw
 • Implementatietraject
 • Trends
 • Implementatie van ‘industrie 4.0-features’ op de werkvloer
 • Impact van automatisatie op de organisatie

Sessie 3: Meten is weten

Naast automatisatie-doeleinden registreren inline-camera’s grote hoeveelheden data. In deze sessie bekijken we hoe uit deze data kwaliteitsrapporten (‘dashboards’) worden gedestilleerd en hoe je per definitie best omgaat met (camera)data.

 • overzicht & introductie
 • Efficiëntiemeting in grafische productie
 • Print Quality Reporting to Brand Owners
 • Data-driven organisaties

Sessie 4: Geconnecteerde grafische productie

Zoals elke industriële activiteit stijgt ook grafische productie in complexiteit. Op een nieuwe offsetpers staan voorzieningen om inkjet-printkoppen in te bouwen voor gepersonaliseerde informatie toe te voegen. Deze toegevoegde gepersonaliseerde informatie dient dan weer strikt opgevolgd te worden in het productieproces: o.a. zijn de gegevens juist en volledig? Hoe machines aan mekaar te koppelen en de nodige procesinformatie te communiceren is de focus in deze sessie.

 • Serialisatie (codes & tags)
 • Tracking platform for finishing
 • Geautomatiseerde mailingprocessen en data handling
 • Transparante productie

Sessie 5: Commerciële toepassingen

In deze afsluitende sessie brengen onze commerciële partners toepassingsvoorbeelden.