Large gamut CMYK met FOGRA53

Vandaag de dag is FOGRA39 (ISOCoated_v2) de meest gebruikte CMYK-kleurenruimte om printdata uit te wisselen tussen design en drukkerij. Is dit vandaag de dag nog de beste keuze? Volgende argumenten zijn contra:

  • FOGRA39 is gebaseerd op een offsetdruk op een geelachtig gecoat papier (beperkte aanwezigheid optische witmakers). De huidige generatie papiersoorten zijn veel meer fluorescerent
  • Veel digitale printprocessen kunnen kleuren produceren die buiten het FOGRA39-gamut vallen.
  • De nieuwe generatie spectrofotometers gebruiken een ander lichttype om gedrukte kleuren te specificeren (extra UV-licht om fluorescentie beter te onderscheiden). FOGRA 39 is opgemeten met de oudere generatie meters met weinig UV-licht.

Oplossingen zijn te vinden in de nieuw gelanceerde kleurprofielen: F51 beschrijft offset op fluorescerend gecoat papier, gemeten met de nieuwe spectrofotometers en is dus eigenlijk de opvolger van FOGRA39. Verder heeft FOGRA in samenwerking met GMG F53 gelanceerd. Deze is de grootste mogelijke CMYK-kleurruimte nu op de markt. Deze is bedoeld als printkleurruimte voor uitwisseling en communicatie (naast RGB): de beperkingen voor het printproces zijn niet gekend. Drukkerijen die FOGRA53 data ontvangen dienen deze verder te converteren voor hun eigen printproces. VIGC heeft een aantal initiële testen uitgevoerd met FOGRA53, voor meer info kan je Fons Put contacteren.

Fig. De kleurruimte van FOGRA 53 (raster) versus FOGRA39 (volvlak)