Kleurmanagement

Om kleuren efficiënt te kunnen beheren in ‘open’ workflows is een software-architectuur ontwikkeld om kleuren in druk en beeldschermen uniform te beschrijven. Deze architectuur omvat kleurprofielen en software om kleurberekeningen uit te voeren om zodoende kleur maximaal voorspelbaar te maken in de workflow.

Hierbij is de reeks van ISO 12647- standaarden een prima vertrekpunt om conventionele drukprocessen te standaardiseren en ISO 15311 om de kleur van digitale processen te beoordelen. VIGC biedt een opleiding ‘kleur in een productieproces’ aan om inzicht te verkrijgen in hoe dergelijke ‘open’ workflows functioneren. Hiernaast bieden we in samenwerking met de ‘stichting certificatie grafimedia’ (scgm.nl) de mogelijkheid aan om jouw drukproces te certificeren.