Is mijn oude fotospectraalmeter nog bruikbaar?

Onlangs ontvingen we een vraag via de Infodesk van een drukker die bezorgd was over de stabiliteit van zijn meetinstrument bij het controleren van punttoename en kleur. Bij herhaalde metingen van hetzelfde zwarte volvlak vertoonde de kleurmeting (Lab) fluctuaties, variërend van L= 14 tot L=17. Bij metingen van de punttoename van eenzelfde valk varieerden de resultaten van 13% tot 17%. Deze schommelingen maakten het moeilijk om de nauwkeurigheid van het drukproces in te schatten.

Na een aantal testen kwam VIGC-kleurspecialist Fons Put tot een belangrijke conclusie. Het gebruik van een iets ouder (vorige generatie) meetinstrument, uitgerust met een halogeenlamp, bleek de oorzaak te zijn. Deze lamp heeft een specifiek thermisch karakter, waardoor het opwarmen en het afkoelen ervan de metingen beïnvloedt. Fabrikanten hebben deze eigenschap in het meetinstrument gecompenseerd door aan te nemen dat de lamp ook afkoeltijd nodig heeft tussen twee metingen. Door een korte, vaste wachttijd van enkele seconden tussen twee metingen in te stellen, kon de fluctuatie worden teruggebracht tot een afwijking van L = 1 en een punttoenameverschil van 1% tussen de metingen. Het is dus sterk aanbevolen om altijd een korte wachttijd tussen twee opeenvolgende metingen in te stellen om stabiele en betrouwbare resultaten te verkrijgen.

Bovendien benadrukken we het belang van regelmatige kalibratie en het uitvoeren van referentiemetingen met een standaardmonster. Deze stappen zijn essentieel om eventuele afwijkingen van het meetinstrument te detecteren en te corrigeren.

De Infodesk is één van de ledenvoordelen bij VIGC. Het fungeert als ‘eerste hulp’-lijn naar onze VIGC-experten, waar leden snel en gratis advies kunnen krijgen voor dringende vragen. Als een vraag complexer is en meer dan één uur onderzoek vereist, kunnen leden gebruik maken van een korting tot 30% op uitgebreider advies.

Veerle Vanpanteghem
Op 1 december 2020 nam Veerle Vanpanteghem de rol van Business Development Manager op. Veerle studeerde af aan het Higro (nu Arteveldehogeschool Gent) waarna ze aan de slag ging bij drukkerij Meulemans (nu Autajon) als verantwoordelijke van het inktlabo.
Daar kreeg ze meteen een inleiding in de boeiende wereld van de colorimetrie en het belang van kleurconsistentie in de verpakkinsgwereld.
Men een tussenstap als application chemist in het R&D-labo van Lawter International (ontwikkeling van drukinktharsen) , werkte ze meer dan 20 jaar bij een grote drukinktleverancier als (Key) accountmanager, waar niet alleen de commerciële maar ook de technische aspecten steeds nauwgezet opgevolgd werden.
Op die manier deed ze zowel ervaring op in coldset, heatset, smallbaanrotatie en sheetfed en dit in verschillende toepassingsgebieden, zowel commercieel drukwerk, publicatie als labels en verpakking. Veerle bouwde hierbij ervaring op met gekende uitdagingen zoals kleurbeheer, duurzaamheid en voedingscontact. Ook werkte ze mee aan IWT-projecten rond migratieaspecten van bedrukte materialen.