Invoer drukwerk onderworpen aan strengere regels

De invoer van drukwerk vanaf buiten de EU moet voortaan aan de zogenaamde EUTR regels voldoen. EUTR staat voor EU Timber Regulation, vrij vertaald Europese houtverordening. Deze gold al voor pulp, hout en onbedrukt papier. De regels schoten tekort voor bedrukt papier, die maas in de wetgeving is nu gedicht.

De papiermarkt en de daaraan gekoppelde waardeketen is zeer grillig met forse kostenverhogingen tot gevolg. Grote drukwerkorders ‘verdwijnen’ daardoor vaak voor productie buiten de EU, met name ook naar China. Er wordt jaarlijks voor meer dan €700 miljoen aan drukwerk geïmporteerd vanuit China. Dat is inmiddels al vijf keer meer in vergelijking tot het jaar 2000.

Papierimport uit China aan regels gebonden, bedrukt papier nu ook

Papierproductie is binnen de EU aan strenge regels onderworpen, talloze regels en restricties bepalen het speelveld, waaronder FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), de European Ecolabel for printed paper (sinds 2013) en de EU Timber Regulation.

De marktwaarde van de Chinese papier- en kartonproductie neemt al jaren toe (bron Statista), met uitzondering van het jaar 2020 ten gevolge van de verminderde vraag door de corona pandemie.

Fig.2. Marktwaarde import Chinees papier

Met name de EUTR regeling bepaalt dat geïmporteerd papier aan bepaalde regels moet voldoen, alvorens het geïmporteerd mag worden (dus ook uit China). Dat zou het speelveld ‘eerlijk’ maken. Het probleem zat in het feit dat grafische producties vanuit China niet hoefden te voldoen aan deze regels, normen en voorwaarden. Dus het verschil tussen ‘Printed or not Printed’. Een duidelijk ‘ontwerpfoutje’ binnen de wet, maar wel zodanig dat de branche daar flink last van heeft in met name niet-deadline gebonden producties, zoals bijvoorbeeld boeken, maar ook andere producten. Dat gaat nu dus veranderen.

Intergraf maakte zich sterk voor aanpassing wet

Intergraf heeft in de zomer van dit jaar een statement opgesteld (PDF) namens (en/of in samenwerking met) de 21 Europese brancheorganisaties (waaronder ook het KVGO) in 19 landen die samen zo’n 110.000 ondernemingen vertegenwoordigen binnen een markt met een omzet van € 82 miljard. 90% van al die ondernemingen heeft een personeelsbestand van minder dan 20 werknemers en zijn dus zeer gevoelig voor internationale bewegingen, waarop hun eigen grip hierop uitermate gering is.

De regels die voorkomen dat illegaal gekapt hout de EU binnenkomt, zijn nu uitgebreid tot drukwerk dat vanuit illegaal gekapte bossen is vervaardigd.

Gedenkwaardige overeenkomst

Die lobby bij de EU door Intergraf heeft dus zijn werk gedaan. Voor het eerst wordt de invoer van drukwerk in de EU verboden als de gebruikte pulp of het papier betrokken is bij ontbossing. Hiermee wordt de belangrijke maas in de EU-houtverordening gedicht die de rechtstreekse invoer van hout en pulp uit illegaal gekapte bossen verbood, maar producten uit dergelijke bossen, waaronder boeken en ander drukwerk, voorheen dus wel doorliet.

Verantwoording en handhaving

Met name grote(re) uitgevers worden dus zelf verantwoordelijk voor de toepassing van die regel bij de printproductie faciliteiten waarvan zij gebruik maken, dus met name in China, maar ook vanuit andere landen buiten de EU waar het niet zo nauw wordt genomen met de regels van binnen de EU.

Nu de wetgeving rond is, wordt handhaving het volgende vraagstuk

Intergraf-voorzitter Ulrich Stetter zegt in een verklaring: “Dankzij het pleidooi van Intergraf valt drukwerk nu onder het toepassingsgebied van de EU-verordening inzake ontbossing, één van de weinige producten op houtbasis waarvoor nog geen zorgvuldigheidseisen golden. De EU-wetgevers hebben een ambitieuze overeenkomst bereikt die de bossen wereldwijd zal beschermen.”

Fig.3. Intergraf-voorzitter Ulrich Stetter

Secretaris-generaal Beatrice Klose voeg de hieraan toe: “Europese consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de boeken of gedrukte artikelen die zij op de Europese markt kopen, niet bijdragen tot de wereldwijde ontbossing. De opname van gedrukte producten in het toepassingsgebied van de ontbossingsverordening (EUTR) zorgt hier nu voor.”

Twistpunt

De maas in de wet was al bijna vanaf de dag dat de EUTR in 2013 werd ingevoerd een twistpunt. Al in 2015, toen het Verenigd Koninkrijk nog lid was van de EU, drong de Confederation of Paper Industries aan op uitbreiding van de verordening met drukwerk. Destijds werden China, Vietnam en Thailand aangewezen als de belangrijkste landen die zich bezighouden met illegale houtkap waarvan de resultaten zouden kunnen terechtkomen in drukwerk dat in Europa wordt ingevoerd.