Invloedsfactoren op de productiviteit van drukpersen

Er wordt wel eens gesuggereerd dat aan de state – of – the art – 2024 drukpers geen ‘echte’ drukkers meer nodig zijn. En dat daardoor het vakmanschap aan het verdwijnen is. Wat blijft erover?

De drukker speelt echter nog steeds een zeer belangrijke rol speelt in de productiviteit van de drukpers. Er wordt juist meer verwacht van de drukker dan uitsluitend kennis van de techniek. Moet de drukker van nu gezien worden als drukker of procesoperator? Of als manager van zijn eigen drukpers? Een overzicht van eigenschappen met een knipoog naar het verleden en de actualiteit van de hedendaagse situatie.

Vakmanschap

Discussies over al of niet benodigd, respectievelijk verdwijnend, vakmanschap in de grafische industrie zijn er altijd al geweest. Dat begon al bij de omschakeling van steendruk naar offsetdruk. De discussies over hoogdruk versus offsetdruk waren af en toe heel fel. Net als bij de invoering van de eerste fotozetsystemen. De P bij DTP stond voor prut werd er  gezegd. Voor het bedienen van een scanner op de reproafdeling was geen grafische kennis nodig, dat kon iedereen. De kwaliteit van conventioneel door een vakman gemaakte kleurseparaties was toch veel beter. De aanschaf van een densitometer werd wel gezien als een belediging van het vakmanschap. Nog niet zo heel lang geleden werd er nog beweerd dat voor de bediening van, wat toen genoemd werd, digitale pers geen scholing nodig was. En hoe zit dat bij offsetpersen in 2024?

Invloedsfactoren op de productiviteit

Al wat ouder onderzoek binnen 27 drukkerijen

Interessant in dit verband is de uitkomst van een al wat langer geleden door het inmiddels opgeheven Syntens geïnitieerd en gecoördineerd onderzoek. Onder de naam ‘’Productiviteitsonderzoek in de grafische industrie’’ is toen door adviseurs van de voormalige GEA Adviesgroep een groot landelijk onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om te kijken wat de invloedsfactoren zijn bij automatisering en digitalisatie. Syntens richtte zich bij dit onderzoek op de acquisitie van de bedrijven, alsmede de begeleiding, de kwaliteitsbewaking en de ondersteuning inzake bijkomende technische en organisatorische vragen en knelpunten. De financiële ondersteuning werd verleend vanuit een Europees Samenwerkingsprogramma met de naam Innovation Relay Centre. Bij dit project was ook TNO-Industrie betrokken. Evenals de leveranciers van dat moment van verschillende merken drukpersen.

In totaal hebben 27 middelgrote en grote drukkerijen verspreid over het hele land aan dit project deelgenomen. Anno 2024 zijn er hiervan nog 7 actief.

In deze tijd wordt veel van de drukker verwacht

Eén van de uitkomsten van het onderzoek toen al was dat er van de drukker wel degelijk meer werd verwacht dan uitsluitend kennis van de techniek. Meer concreet van wat er dan wel verwacht werd: inzicht in efficiency, logistiek inzicht, flexibiliteit, kunnen omgaan met veranderingen, alertheid op foutreductie en werkmethode verbetering. Eigenschappen die dus vandaag de dag niet veel anders zijn. Maar wat houden die eigenschappen in grote lijnen in?

Inzicht in efficiency

De drukker moet een instelling hebben die is gericht op maximale productiviteit van de pers. Dit betekent, dat de drukker volledig vertrouwen moet hebben in  zijn of haar machine. Aannames van te voren over druksnelheid bij bepaalde papiersoorten of drukwerkkwaliteit gaan ten koste van de productiviteit. Ook het inzicht in gelijktijdige werkzaamheden is een belangrijke kwaliteit van de drukker.

Gewenst: inzicht in efficiency, logistiek inzicht, flexibiliteit en werkmethode verbetering

Logistiek inzicht en coördinatievermogen

De drukker is een procesmanager met logistiek inzicht en coördinatievermogen. De drukker moet tijdens het draaien van een order al bezig zijn met de voorbereiding van de volgende order. Met name bij de vandaag de dag meestal kleine oplagen is dit een behoorlijke opgave. Een just in time  aanvoer van materialen zoals offsetplaten, papier, inkt, wasmiddelen enz. is een absolute voorwaarde voor een gestroomlijnd productieproces.     

Flexibiliteit

Kenmerkend voor de huidige generatie drukpersen is niet alleen de zeer hoge productie, maar zijn ook de ultra korte instel- en omsteltijden. Dat betekent dat er soms een spoedklus tussendoor verwerkt moet worden. Dit is iets wat geen enkele drukker leuk vindt en zelfs een bron van irritatie kan zijn. Zo’n spoedorder even tussendoor vergt dan ook een behoorlijk flexibele instelling van de drukker. Dat zo’n ingreep veel overtuigingskracht en motiverend vermogen van het management vraagt, spreekt voor zich.  

Logistiek inzicht en coördinatievermogen is een voorwaarde voor een gestroomlijnd productieproces

Kunnen omgaan met veranderingen

Onderzoek heeft wel aangetoond dat leeftijd geen factor van invloed hoeft te zijn. Belangrijk vandaag de dag is eigenlijk wel dat iedereen van hoog tot laag, effectief kan inspelen op veranderingen. Dit geldt zeker voor de medewerkers op de afdeling prepress, drukkerij en binderij. Allerlei nieuwe apparaten, systemen en software moeten niet gezien worden als een bedreiging van het vakmanschap, maar als een uitdaging om je specialiteit nog beter uit te kunnen voeren.

Alertheid op foutreductie en werkmethodeverbetering

Met een toenemend aantal vooral kleine orders dat door een drukkerij verwerkt kan worden, neemt ook de druk op de productieleiding toe. Aan deze medewerkers worden dan ook steeds hogere eisen gesteld op logistiek gebied en op hun probleemoplossend vermogen. Dit betekent dat de productieleiding steeds minder op orderniveau volgt, maar meer op planningsniveau.

Ook bij de afwerking is de vraag of uitsluitend zeer goede kennis van de techniek voldoende is

Over het algemeen heeft de drukker veel informatie tot zijn beschikking. Zo heeft hij of zij een beter inzicht in de optimale werkmethode in relatie met andere afdelingen. Zoals de aanlevering van papier en offsetplaten. Zo ook de aansluiting met de binderij of de expeditie. De conclusie is terecht dat de drukker als het ware kan worden gezien als manager van zijn eigen drukpers!

Tot slot

Het grafisch productieproces leent zich goed voor werken met zogenaamde KPI

Tegenwoordig zijn veel processen bij grafische bedrijven digitaal, hierdoor kunnen resultaten en processen gemakkelijk worden gemonitord. Hier komen Key Performance Indicators om de hoek kijken, die fungeren als kompas om de richting van een bedrijf te bepalen en te beoordelen of het op schema ligt om zijn doelen te bereiken. Wat zijn KPI’s? Een Key Performance Indicator, kortweg KPI, is een meetbare waarde die de prestaties van een organisatie, team of individu in relatie tot strategische doelen en doelstellingen weergeeft. KPI’s worden gebruikt om de voortgang te beoordelen en het succes van verschillende aspecten van een bedrijf te meten. Deze meetbare indicatoren helpen managers om inzicht te krijgen in hoe effectief hun activiteiten en processen zijn en waar er ruimte is voor verbetering. KPI’s variëren, afhankelijk van de industrie, doelen en strategische focus van een organisatie, en spelen een cruciale rol bij het nemen van data-gestuurde beslissingen en het stimuleren van continue groei en optimalisatie.