IGEPA Belux ondersteunt actief nieuw VIGC-initiatief Young Professionals in Print

PERSBERICHT

Tijdens het Benelux Online Print Event dit voorjaar lanceerde VIGC zijn nieuwste initiatief: Young Professionals in Print of #YP!P. Met dit initiatief wil VIGC jonge ondernemers en managers uit de grafische sector samenbrengen in een nieuw (sub)netwerk waar ze ervaringen kunnen delen en kennis kunnen uitwisselen.

Op dinsdag 6 september kwamen een 30-tal enthousiaste Young Professionals een eerste keer samen om het project zelf vorm te geven. Het idee is dan ook vooral om een bottom-up initiatief te creëren, wat betekent dat de Young Professionals in Print leden zelf aan het roer staan. VIGC faciliteert. Minimaal twee keer per jaar komt de groep bij elkaar rond een onderwerp dat door de groep wordt gekozen. Dat kan een technologisch onderwerp zijn, maar ook HR-gerelateerde, economische onderwerpen of thema’s rond duurzaamheid zijn mogelijk.

Nieuw is dat sinds begin september Igepa Belux zijn naam aan het initiatief verbindt. CEO Dirk Salens was gecharmeerd door het initiatief en contacteerde VIGC met de vraag hoe Igepa Belux actief zou kunnen ondersteunen.

Dirk Salens, CEO van Igepa: “Igepa Belux gelooft in de toekomst van drukwerk en in het ondernemerschap van jonge ondernemers en managers. Zij – en ook wij – moeten vormgeven aan een grafische industrie die future proof is. We ondersteunen het #YP!P-initiatief dan ook met volle overtuiging.”

Jos Steutelings, Managing Director VIGC: “In een dynamische en turbulente markt is het belangrijk om nieuwe initiatieven op te starten en elkaar te ondersteunen waar mogelijk. We zijn heel blij dat Igepa Belux als nieuwe strategische partner ons #YP!P extra ondersteunt.”

Via de Young Professionals in Print powered by Igepa zullen op regelmatige basis jonge professionals uit onze sector samenkomen.

Het initiatief staat open voor VIGC-leden jonger dan 45 jaar. Deelnemers moeten leidinggeven aan een bedrijf, zoon of dochter zijn en de intentie hebben om in te stappen in het familiebedrijf of C-level managers van een bedrijf zijn.

Fysieke bijeenkomsten liggen aan de basis, liefst bij één van de leden want een bedrijfsbezoek is altijd een aangename extra. Het inhoudelijke deel zal beperkt blijven tot maximum één uur omdat het netwerkgedeelte binnen Young Professionals in Print samenkomsten het zwaartepunt moet zijn. Het doel is vooral dat jonge ondernemers elkaar leren kennen. Dat ze met elkaar verbinden en ervaringen uitwisselen over hun dagelijkse uitdagingen of beter nog, samen opportuniteiten ontdekken.

Het initiatief is niet beperkt tot de Benelux maar bedrijven moeten wel lid zijn van de VIGC.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Veerle Vanpanteghem of Jos Steutelings