Hoe slim is jouw bedrijf? Ontdek het met onze Quick Scan!

In welke mate heb jij zicht op jouw efficiëntie, kwaliteit, kostprijs en communicatie?

Verder digitaliseren en automatiseren zijn meer dan ooit de sleutel om grafische bedrijven toekomstbestendig te maken. Wij helpen jou op weg met de steun van de Vlaamse overheid!

Met onze nieuwe Quick Scan kunnen we in een korte tijdspanne kijken of jouw bedrijf al op een ‘slimme’  manier werkt. Aansluitend kunnen wij aangeven wat er kan verbeterd worden om jouw bedrijf (verder) te transformeren naar een ‘slim’ bedrijf.

Om te bekijken hoe ‘slim’ er wordt gewerkt in jouw bedrijf heeft het VIGC een Quick Scan ontwikkeld die we de naam SWAiP-scan (Smart Workflow Automation in Print) hebben gegeven.

Op welke manier is deze Quick Scan bruikbaar voor jouw bedrijf?

Hierbij moeten we eerst even kijken wat er wordt bedoeld met een ‘slim’ bedrijf. Dit is zeker niet altijd gelinkt aan investeringen en nog minder aan dure apparatuur. De focus ligt voornamelijk op een efficiënte operatie want automatisering toegepast op een goede organisatie zal de efficiëntie nog extra verhogen.

De voordelen van een geconnecteerd bedrijf. (bron: Deloitte, connected factory)

Volgende zaken zijn hierbij van belang

  • Verbondenheid zoals het constant informatie verzamelen vanuit de productieomgeving en een geconnecteerde samenwerking met leveranciers en klanten.
  • Geoptimaliseerde en betrouwbare productie of hoe zo efficiënt mogelijk automatiseren met zo weinig mogelijk interventie van personen en dus bijgevolg minder kosten.
  • Transparantie op basis van een duidelijke “live” planning om snel te kunnen reageren en de klanten snel de juiste informatie te kunnen bezorgen.
  • Proactief om problemen te identificeren, voorraden aan te vullen, tijdig kwaliteitsproblemen te kunnen detecteren, veiligheid, onderhoud, …
  • Agile (wendbaarheid en flexibel organiseren) om snel te kunnen reageren op productwijzigingen gebaseerd op een configureerbare bedrijfsstructuur om zo vlot planningen te kunnen aanpassen en te kunnen schakelen waar nodig.

Een ‘slim’ grafisch bedrijf is vooral flexibel en dit zowel in het productieproces (de technologie) alsook richting de producten (kwaliteit en specifieke wensen van de klant) en m.b.t. de oplages (van 1 tot 10.000) binnen het gewenste tijdskader van de klant. Door het bedrijf te organiseren als een ‘slim’ bedrijf is het ook mogelijk om snel te kunnen inspelen op vragen vanuit de markt of om snel te kunnen reageren op opportuniteiten (cfr. vragen uit de markt door toedoen van de Covid-crisis).

Deze Quick Scan maakt deel uit van een industrie partnerschap dat VIGC heeft uitgewerkt met Agoria en Sirris met steun van VLAIO. Niet onbelangrijk om te vermelden is dat de overheid 70% van de  kosten die verbonden zijn aan dit initiatief voor haar rekening neemt. Wij kunnen slechts 8 bedrijven deze waardevolle Quick Scan aanbieden. Snel contact met ons opnemen is dan ook de boodschap.

Carl Van Rooy