Het Congres 2022: fotoverslag

Donderdag 20 oktober vond het jaarlijkse Het Congres ‘Challenge Accepted!’ van VIGC plaats in congrescentrum Lamot in Mechelen. Was jij bij de 230 aanwezigen of wil je eens kijken hoe het eraan toeging? Hierbij het fotoverslag. Fijn dat jullie erbij waren! Foto’s zijn vrij te gebruiken.