HELVETICA NOW

35 jaar na de introductie van Neue Helvetica komt Monotype met een herwerkte versie van wat alleen maar omschreven kan worden als één van de absolute grootheden in het wereldje van de letterfretters… Maak kennis met Helvetica Now. 

Vaste corpsgroottes

De originele Helvetica, geïntroduceerd in 1957 als Neue Haas Grotesk en ontwerpen door Max Miedinger en Eduard Hoffmann, stamt uit de tijd van loden letters en vaste corpsgroottes. Letters in 6 pt waren met andere woorden optisch geoptimaliseerd voor exact die corpsgrootte. Met de digitalisering van Helvetica in 1982 en de introductie van Neue Helvetica is het pallet aan corpsen weliswaar sterk uitgebreid, maar die specifieke optische aanpassingen per corpsgrootte gingen verloren. Ook een hele reeks alternatieve karakters hebben de transitie naar het digitale tijdperk niet gehaald. Zo had Helvetica ooit een hoofdletter ‘R’ met rechte staart en een onderkast ‘a’ in één verdiep.  Zo zie je maar, digitalisering is niet altijd een verrijking.

 

Helvetica Now

Voor de redesign van Helvetica zijn ze bij Monotype niet bepaald over één nacht ijs gegaan.  Alle 40.000 karakters werden onder de loep genomen met het mantra ‘simplicity, clarity, neutrality’ in gedachten. De meest in het oog springende nieuwigheid is wellicht de introductie van een hele reeks alternatieve karakters voor onder andere de onderkast ‘a, u, t en g’. Het apenstaartje kreeg een gesmaakte makeover en het valutateken voor de pond sterling is, alle bexit-perikelen ten spijt, voortaan een toonbeeld van tijdloze elegantie.

Microtype

De belangrijkste vernieuwing zit wellicht in de introductie van Helvetica Now Micra. Waar de ‘oude’ Helvetica leesbaarheid verloor beneden de 6 pt, is deze Micra bedoeld om Helvetica pijnloos leesbaar te houden tot zelfs 3 pt. Super handig voor tekst op kleine schermpjes of op etiketten waar de ruimte beperkt is en de hoeveelheid tekst altijd te groot.

Beschikbaarheid

Helvetica Now is een ontwerp van Max MiedingerCharles NixMonotype StudioJan Hendrik Weber en is uitgegeven bij Monotype. Helvetica Now omvat 48 gewichten in drie optisch gefintunede lettercategorieën: Micro, Text en Display. Helvetic Now is te koop op MyFonts voor de prijs van € 149 (Desktop, 1-5 gebruikers). Een Condensed en Expanded gewichtenset is er voorlopig nog niet.

 

Dit artikel werd één op één overgenomen van www.jumpline.eu