Heeft het zin om vandaag nog te starten met Online Print?

Web-to-print of Online Print zoals ik het liever zou willen noemen, heeft verschillende gezichten. Het is niet zo dat er één blauwdruk bestaat die je bij elke drukkerij of bij elk Large Format bedrijf kan gaan toepassen. Er zijn een aantal belangrijke zaken waar je best rekening mee houdt alvorens een investering te doen.

Een van de belangrijkste vragen die in een vroeg stadium bij een Online Print project moet gesteld worden is, “Waarom zou ik moeten inzetten op Online Print?”. Dit lijkt misschien een banale vraag maar er kunnen meerdere antwoorden volgen die in de loop van het project cruciaal blijken te zijn. Is het de bedoeling om een betere service aan bestaande klanten te geven? Misschien zijn er klanten die direct of indirect vragen naar een nauwere samenwerking met de drukkerij? Denk bijvoorbeeld aan kortere doorlooptijden, minder correctierondes of gewoon makkelijkere toegang tot standaard drukproducten en diensten (24/7 bereikbaarheid). Het zou ook kunnen zijn dat een drukker een niche product in de markt wil zetten waarvoor een traditioneel verkoopmodel niet geschikt is wegens te duur of te arbeidsintensief. Ook geografie kan een reden zijn om de klant via een online platform te gaan bedienen. Soms zie je ook dat men een online portaal opzet omdat de concurrent dat ook heeft of omdat het trendy is om dit te hebben. Dit laatste is uiteraard het minst goede uitgangspunt.

Een valkuil die we absoluut moeten vermijden, is dat dit type investering wordt gedaan enkel en alleen om de interne werking van de drukkerij te verbeteren. Het is natuurlijk mooi meegenomen dat interne processen worden verbeterd. Maar dat mag volgens mij nooit het primaire doel zijn. De klant moet daarom altijd centraal staan! Heeft jouw klant eigenlijk wel nood aan een online bestelplatform? Heb jij de nodige kwaliteiten in huis om als drukkerij jouw (toekomstige) klanten op een digitale manier te benaderen? Hoe kan jij tegemoetkomen aan de ‘pijn’ van jouw (toekomstige) klant?

Net zoals in een klassieke bedrijfsomgeving is een goed businessplan de basis voor een succesvolle Online Print activiteit. Maar hoe bepaal je nu juist welke benadering voor jouw drukkerij het meest geschikt is?

Ik maak graag het onderscheid tussen open en gesloten bestelplatformen.

Via een open shop kan je zowel B2C als B2B klanten benaderen. Meestal spreken we in dit geval over pure online spelers of klassieke offline drukkerijen die in een vroeg stadium de stap naar een open online print shop hebben gezet. Er duiken ook steeds meer voorbeelden op van niche online print shops die exclusieve of niet-standaard producten aanbieden. Op deze manier onderscheiden zij zich van de grote spelers. Door online de juiste doelgroep te benaderen, kan hun niche product in een grote geografische regio aan de man worden gebracht. Iets wat niet mogelijk zou zijn in een offline benadering.

Bij een gesloten shop is de benadering helemaal anders. Hier ga je altijd in een B2B omgeving opereren. Het verkoopparcours dat hier wordt afgelegd start meestal offline bij bestaande (of soms ook nieuwe) klanten waarna men retentie probeert op te bouwen via een online portal.

Op de vraag of het vandaag dan nog wel zinvol is om te investeren in Online Print is het antwoord wat mij betreft volmondig ‘ja’. Je moet heel goed weten wat jouw klant wil maar ook wat jij wil en wat jouw sterktes als bedrijf zijn.

Ik zie voor een klassieke drukkerij of een Large Format bedrijf nog heel veel mogelijkheden in een gesloten shop model. Heel eenvoudig omdat je kan starten van jouw bestaande klantenbestand. Klanten die je al langer kennen. Waar het contact via een klassiek verkoopkanaal is opgebouwd. En waar jij de behoefte hebt gedetecteerd dat een online portal een meerwaarde zou kunnen bieden. Dit is bijkomend ook een manier om op een laagdrempelige wijze technologie en processen in jouw bestaande bedrijfscultuur in te passen.

In mindere mate zie ik ook nog mogelijkheden bij de open shop. Maar dan denk ik dat je meer moet kijken naar niche producten. In dit geval zal het afhangen hoe origineel en speciaal je aanbod is. Heel belangrijk om te weten is dat je hierbij een heel goede kennis van online marketing moet hebben. Je kan hier namelijk niet terugvallen op een offline klantenbestand.

 

#SaveTheDate want op 9 mei organiseert VIGC met Febelgra als één van de partners het Benelux Online Print event #BOPE19 in Antwerpen. Negen Europese topsprekers zullen Online Print vanuit verschillende invalshoeken belichten.