GRACE-project

Voor de eerste keer in de geschiedenis zullen Centexbel-VKC (Kenniscentrum voor de Textiel- en Kunststoffensector) en VIGC (Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie) de handen in elkaar slaan om via marktklare concepten de Large Format Print & Sign sector klaar te stomen voor een circulaire economie. Dit resulteert in een driejarige COOCK+ subsidietraject (2024 – 2026) om de overgang van de GRAfische sector naar een meer Circulaire Economie te helpen bevorderen (GRACE-project).

Het GRACE-project wil de Large Format Print & Sign sector handvatten bieden om hun producten meer circulair te maken. Dit gebeurt door inzicht te geven in de mogelijkheden van materiaalefficiëntie, materiaalhergebruik en recyclage via opleidingen, demonstraties en publicaties.

Beide partijen richten zich tot alle bedrijven in de waardeketen van LFP & Sign om binnen deze thematiek kennis te delen, overzicht en inzicht te creëren en waar nodig bijkomend onderzoek te doen en op die manier een brug te slaan tussen alle partijen.

Het GRACE-project steunt op de kennis van de grafische sector waarover VIGC beschikt en op de expertise van Centexbel-VKC en VIGC op het gebied van circulariteit.

Wij willen in dit project inzetten op een geïntegreerde aanpak door de bestaande circulaire initiatieven in kaart te brengen, bekend te maken en te toetsen. Daarnaast brengen we productie- en afvalstromen in kaart om de nodige actoren in de volledige waardeketen te identificeren. Het einddoel is om op een onderbouwde manier meer bewustwording en gecoördineerde actie te creëren binnen de sector. We bekijken de problemen op verschillende niveaus en streven naar het verbeteren van circulariteit op basis van de principes van het Reduce, Reuse en Recycle principe.

Om dit project maximaal te laten dragen door de sector wordt een begeleidingsgroep geïnstalleerd waarin iedereen uit de sec tor die met circulariteit aan de slag is of aan de slag wil gaan welkom is. Deelname aan de begeleidingsgroep is gratis, inschrijving verplicht.

Senior Innovation Consultant Fons Put coördineert het project voor VIGC.
Voor meer informatie neem contact op met Fons Put, Fons.put@vigc.be, +32 (0)495 232 134

Dit project wordt gesteund door VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) d.m.v. het instrumentarium van Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK+) dat zich richt op een groep van ondernemingen, met als doel het valoriseren van (basis)onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis. HBC.2023.0472

Meer info op de projectpagina van het project
https://www.centexbelpresents.be/en/grace